Vit ängel med guldfärg på hår och vingar vilar på gravsten.

Gravrättsinnehavare sökes

Vem äger gravrätten?

Vi söker gravrättsinnehavare

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Ett antal gravplatser runtom i Varabygdens församling är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

Listat nedan finns en förteckning över vilka gravrätter som saknar innehavare. 

anmälan om gravrättsinnehavare 

Kontakta vår kyrkogårdsförvaltning för att anmäla innehav av gravrätt. 

 Växel: 0512-79 72 90

Glehnn Karlsson

Glehnn Karlsson

Kyrkogårdsmästare

Mer om Glehnn Karlsson

Kyrkogårdsmästare