Vuxenverksamhet

Verksamheter anpassade för dig som är i vuxen ålder.

Mötesplatser för gemenskap

Här kan du äta eller promenera tillsammans med glada och djupa tankar

Bibelstudiegrupper

Vi studerar Bibelns texter tillsammans under enkla former.

Porslinsfigur med hand som skyddar ett barn. Röd ros på ett bord.

Leva vidare

Känns det alltför ensamt i sorgen? Våra diakoner erbjuder stöd genom "Leva vidare"-grupper.

Volontärer & ideella medarbetare

Du är viktig och behövd! Vi tar gärna emot ideella krafter och idéer som utvecklar verksamheterna.

SYFÖRENING I HELÅS

Amandas hus 

Ryda kyrkliga syförening

Vi träffas i Amandas Hus torsdagar udda veckor.

Kontakt: Anita Karlsson