Protokoll och ärenden

Protokoll och handlingar från kyrkofullmäktige, kyrkorådet och kyrkorådets arbetsutskott publiceras inte på vår hemsida.

Med hänsyn taget till hanteringen av personuppgifter enligt gällande lagstiftning och våra administrativa resurser, har Varabygdens församling valt att inte publicera protokoll eller handlingar på den externa hemsidan.

För att ta del av de handlingar du är intresserad av, vänligen kontakta kansliet så hjälper vi gärna till med detta på annat sätt.