Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen frontfasad
Foto: Titti Fabritius

Fastighetsförvaltning

Varabygdens församlings fastigheter finns till tack vare kyrkans medlemmar!

Fastighetsförvaltning i Varabygdens församling sker med flera inblandade aktörer som övervakar, kontrollerar, bygger och utrustar med allt som behövs för att fastigheterna ska fungera och hållas i gott skick. 

Fastighetsförvaltningen inryms i samma lokaler som Kyrkogårdsförvaltningen och kan på så sätt få en samlad organisation för kyrkogårds- och fastighetsskötsel med samverkansfördelar. 

Vår fastighetsbestånd är stort. Vi förvaltar 24 kyrkor och 25 kyrkogårdar samt 6 församlingshem lokaliserade i Varabygden. Vi har dessutom ett församlingskansli på Sveagatan i Vara och ett kyrkogårdskansli på Ventilgatan i Vara.

Läs mer om våra kyrkor och mötesplatser här!

Vem betalar för förvaltningen av kyrkobyggnaderna?

Det är församlingarna själva som betalar för fastighetsförvaltningen. Staten bidrar med en årlig ersättning på 460 miljoner kronor till Svenska kyrkan vilket täcker ungefär en fjärdedel av kostnaderna för fastighetsbeståndet.

Vad gör Svenska kyrkan för att kunna behålla sina kyrkobyggnader?

Utöver statsstödet planerar Svenska kyrkan att införa andra former av stöd. Exempelvis ett särskilt bidrag för underhåll av kyrkobyggnader och möjligheten för en församling att överlåta en kyrka till trossamfundet. Det här ingår i ett större arbete inom Svenska kyrkan där hela det samlade fastighetsinnehavet ses över.

Hållbarhetsmål

Målsättningen är ett fastighetsinnehav som är hållbart ur många olika aspekter: miljömässigt, ekonomiskt, socialt, kulturellt, historiskt etc. Svenska kyrkan ska även i framtiden kunna fullgöra sitt uppdrag att verka med det kristna evangeliet som grund.                

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltning