Kyrkor Ryda församling
Foto: Vara pastorat

Naums kyrka & kyrkogård

Föregångaren till dagens kyrka var en senmedeltida, timrad kyrka av ek.
I början och i slutet av 1800-talet diskuterades sammanbyggning med Ryda respektive Södra Kedum. Detta blev dock aldrig av utan nya kyrkor byggdes. (Sammanbyggningen med Södra Kedum föll på att det fanns en donation med ultimatum om byggnation inom viss tid.)
Socknen bad om tillstånd att få bygga en i trä p.g.a. dålig ekonomi, brist på sten och fast grund. Detta beviljades och Naums kyrka av idag stod färdig 1892. Salkyrkan är i schweizerstil, blandat stolpverk och liggtimmer uppförd efter ritningar av arkitekt Fritz Eckert. En minnessten över den gamla kyrkan är rest där predikstolen skall ha stått.

Kyrkogården var från början indelad så att varje hemman hade en särskild plats. 1749 fanns det endast 149 invånare i socknen. I samband med den nya kyrkan utvidgades kyrkogården åt norr och öster. 1932 utvidgades den ytterligare åt norr.

Det finns ett flertal gamla gravhällar från 1600- och 1700-talen i sydöstra delen och i södra delen finns en uppsamlingsplats för återlämnade gravvårdar.

I vapenhuset finns en porträttgravsten över Marina Göransdotter Ulfsparre.