Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen (FIN) är kyrkans måldokument. Den talar om vad vi är och vad vi vill vara som församling.

Ett måldokument utöver det vanliga

Församlingsinstruktionen är ett grundläggande måldokument som berättar vad Varabygdens församling är och vill vara. Den beskriver kyrkans grundläggande uppgifter: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Lita till Fadern, lyssna till Jesus, leva med Anden!

Innehållet i en församlingsinstruktion är resultatet av ett omfattande gemensamt arbete där många människor har medverkat i ingående samtal och diskussioner. 

Uppdraget är ett som tar sig fyra olika uttryck med ett gemensamt syfte: att människor ska komma till tro på Jesus Kristus.

De frågor som man strävar efter att besvara på ett djupare plan är: 

  • Vilka är vi?
  • Var är vi?
  • Vad vill vi och vad ska vi?
  • Vart är vi på väg?