Församlingstidningen VARAmed!

Här finns vår församlingstidning att läsa direkt på webben! Den delas även ut gratis till alla hushåll i Varabygden med 4 nr/år som samhällsinformation.

Du vill väl VARAmed?

Församlingstidningen VARAmed! delas ut gratis till alla hushåll i Varabygden med 4 nummer per år.

För att alla ska få vara med!

Vi vill förmedla församlingens omtanke, omsorg och vänskap mellan både Gud och människor. Idén till namnet föddes ur ett samtal kring våra verksamheter. Om vi ska uttrycka det med så få ord som möjligt - vad är det vi vill?

”Ja, jag tänker bara att alla ska få vara med!” sa en av diakonerna.

Eftersom vi är verksamma i Varabygden är det en ordlek med bygdens namn och verbet vara. ”Att vara eller inte vara” frågade sig Hamlet men Gud sa ”Låt det vara ljus!” Det är precis vad vi önskar sprida också!

Utgivningsperioder

Vänta på nästa nummer av tidningen kring följande datum:

  • 1 mars
  • 1 juni
  • 1 september
  • 1 december

Datumen kan variera något beroende på hur helgerna infaller.

Läs eller lyssna på tidningen 

Tidningen publiceras alltid först här på webben. Nedanför finns ”blädderbara” exemplar att läsa online och även nedladdningsbara PDF-filer med lyssnafunktion.

REDAKTIONEN

Vill du tipsa redaktionen? 

Skicka ett mail med dina tankar och kontaktinformation. Vi kanske inte kan höra av oss tillbaka omgående eller ens till alla utan behöver göra ett urval. Men alla bidrag är välkomna!

 E-post: VARAmed redaktionen

Utgivningsbevis och ansvarig utgivare

Vår webbplats och vår församlingstidning har utgivningsbevis och ansvarig utgivare. Detta innebär att vår publicering lyder under Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen, vilka går före Dataskyddsförordningens regler om samtycke.

Detsamma kan gälla även utan utgivningsbevis om publiceringen sker med journalistiska ändamål. Varabygdens församling tar ändå vederbörlig hänsyn till personers integritet och publicerar inte personuppgifter som kan upplevas som intrång i den personliga integriteten.

 

Utgivningsbevis nr: 31 864
Titel: VARAmed!
Utgivare: Lovisa Carlsson
Ägare: Varabygdens församling
Utgivningsort: Vara
Utgivningsplan:
4 nr per år

Registreringsdatum: 2020-01-14

Gäller t.o.m/Sista förnyelsedag: 2030-01-13

Patent- och registreringsverket 2020-01-14

För mer information om vi behandlar personuppgifter - se GDPR och så behandlar vi personuppgifter