GDPR

Så här hanteras personuppgifter i Varabygdens församling.

Extern integritetspolicy

Varabygdens församling skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

Personuppgiftsbehandlingen regleras av EU:s dataskyddsförordning, även kallad GDPR. Du har enligt dataskyddsförordningen t.ex. rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

  • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
  • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
  • begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
  • inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

Vänd dig direkt till vårt kansli om du önskar mer information eller hjälp som rör dina personuppgifter så hjälper vi dig!

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan alltid tas tillbaka när som helst, och då ska personuppgifter upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Dataskyddsombud

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till vårt kansli så hjälper vi dig vidare till vårt dataskyddsombud - se nedan. 

 

InTechrity - vårt dataskyddsombud

Vi har avtal med InTechrity vilka vi samarbetar med för att uppfylla våra juridiska krav där vårt dataskyddsombud heter Erika Malmberg, tfn 072-549 64 34, dataskyddsombud@intechrity.se 

När du fyller i något av våra webbformulär

Genom att klicka på ”Skicka”-knappen då du fyllt i ett formulär, godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter. 

När du skickar in dina ansökningshandlingar till oss godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter. 

när du skickar E-post till oss

Vi behandlar de personuppgifter du skickat till oss via e-post. Detta gör vi för att kunna hantera ditt ärende och återkoppla till dig. 

Personuppgifter som du skickar in till oss via e-post kommer att behandlas av oss för att vi ska kunna läsa, lagra och besvara ditt meddelande. 

Inkommande e-post innehåller i regel personuppgifter. Om du skickar e-post till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera ditt meddelande i enlighet med vår integritetspolicy.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i dokumenten som finns i listan nedan ”GDPR - så behandlas personuppgifterna”. 

MER FAKTA OM GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) infördes den 25 maj 2018. Med detta infördes en rad nya begrepp och regelverk gällande enskilda personuppgifter och företagskonkurrens.

Läs mer:

GDPR-ordlista

Dataskyddsförordningen

 

GDPR - så behandlas personuppgifterna

Personuppgiftsansvarig

Lovisa Carlsson

Lovisa Carlsson

Varabygdens församling

Kyrkoherde