Miljöarbete

Vi bryr oss om skapelsen!

Miljöarbete i Varabygdens församling

Vi arbetar med att bli allt bättre på att förändra vårt beteende för ett ökat ansvarstagande för miljön genom att tänka igenom vår resursanvändning där vi kan påverka. Bland annat genom effektiv energianvändning och genomtänkta lösningar för att spara energi på olika sätt. 

Förskolan låter även barnen arbeta aktivt genom att medvetandegöra miljön där kretsloppet görs konkret genom maten, sophantering, val av material m.m. samt arbetar med olika miljöprojekt som t.ex. ”Grön flagg”.

För våra fastigheter söker vi möjligheter att vara så energieffektiva som möjligt. Vi har för vår Kyrkogårds- och fastighetsförvaltning t.ex. valt att sätta upp solceller och arbetet med detta kommer att fortgå. Läs mer om detta i sammanställningarna nedan!

Biologisk mångfald på kyrkans marker

"De fagra örtersängar och markens gröna blad..."

SKAPELSETID

Det är inte för sent

Livet på jorden är hotat. Extremväder visar att klimatkrisen är ett faktum. Forskarnas bild bekräftas av det globala nätverk som Svenska kyrkan är en del av. Torka, översvämningar och brist på sötvatten visar att grunden för vår överlevnad är skör.

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 

1 Mosebok 1:1

Nu behövs mod, tillit och kraft för att stå emot uppgivenhet och våga de förändringar som är nödvändiga. I kristen tro finns grund för hopp och handlingskraft. Också i kriser. Människan är skapad av Gud och har ett unikt uppdrag att skydda och vårda jorden.Det är inte för sent.

”Ett biskopsbrev om klimatet” förenar klimatfakta med kyrkans erfarenhet. Hur kan vi utifrån en realistisk helhetssyn skapa ett meningsfullt engagemang hos beslutsfattare, företag, organisationer och hos varje enskild människa? Nu är tid för hopp och handling.

Biskopsbrev om klimatet