UNHCR rapporterar oegentligheter i flyktingläger

Nyhet Publicerad

FN:s flyktingorgan UNHCR har efter beskyllningar om bedrägeri och korruption gjort en omfattande utredning av förhållandena i flyktinglägret Kakuma i Kenya. Inga misstankar riktas i nuläget mot Svenska kyrkans lokala partner Lutherska Världsförbundet som arbetar i lägret.

UNHCR har gjort polisanmälan och vidtagit disciplinära åtgärder mot fem lokalt anställda.

Enligt svenska Sida handlar det inte om förskingring av biståndspengar, utan om ett systematiskt utnyttjande av flyktingar som bland annat fått betala för tjänster som ska vara gratis i lägret.

Flyktinglägret i Kakuma har funnits sedan 1992 och rymmer omkring 180 000 flyktingar. Svenska kyrkan har arbetat i lägret under många år tillsammans med Lutherska Världsförbundet (LVF) i Kenya.

– Det värsta i den här situationen är att människor som redan lever i utsatthet har drabbats. Det är naturligtvis upprörande, säger Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan.

Lennart Hernander, chef för LVF i Kenya, har fått kontinuerlig information under utredningens gång och betonar att det inte pågår någon utredning av LVF:s personal.

– LVF är den organisation i Kakuma som har det mest omfattande och effektiva arbetet mot korruption, med ett system som hanterar anmälningar och misstankar rörande alla aktörer. Svenska kyrkan och Sida är stora bidragsgivare till detta klagomålshanteringssystem, säger Lennart Hernander. 

Omfattningen av oegentligheterna klarläggs i UNHCR:s slutrapport som väntas inom kort.

Händer som håller i en bunt med sedlar.

Så arbetar vi för att motverka korruption

Styrkan i Act Svenska kyrkans arbete är nära och långa relationer, utan mellanhänder, med de partner som hanterar biståndet. På så sätt minskar vi risken för korruption och förskingring.