Religion kan vara en positiv kraft för jämställdhet

Nyhet Publicerad Ändrad

På många håll i världen försvåras kampen för kvinnors rättigheter. På internationella kvinnodagen vill vi påminna om att vi behöver stötta dem som arbetar för förändring inom religiösa samfund, skriver Erik Lysén idag i en debattartikel.

På många håll i världen försvåras kampen för kvinnors rättigheter. Det kan handla om hot, tystnad, diskriminerande lagar eller brist på resurser. Motståndet finns även i religiösa samfund. De har på många sätt stort inflytande över människors liv och attityder, och därmed också över relationen mellan kvinnor och män. På internationella kvinnodagen vill vi påminna om att vi behöver stötta dem som arbetar för förändring inom religiösa samfund.

Religiösa aktörer bromsar ibland arbetet för kvinnors rättigheter. Det kan handla om präster och imamer som tillåter barnäktenskap eller avråder kvinnor från att polisanmäla misshandel. På politisk nivå kan det handla om att konservativa kyrkor motarbetar förslag om att stärka kvinnors rättigheter, vilket skedde inför folkomröstningen om Colombias fredsavtal i höstas.

Men religion är också en positiv kraft för jämställdhet. Svenska kyrkans, liksom många av våra partners, arbete för kvinnors rättigheter grundas på vår gemensamma tro att varje människa är Guds avbild och har lika värde. Vårt uppdrag som kyrkor är därmed att verka för allas mänskliga rättigheter.

Vi känner vrede och sorg över att kristen tro på olika håll i världen används för att förtrycka kvinnor, och vi för därför dialog med kyrkliga ledare om genus- och jämställdhetsfrågor, stödjer kvinnorättskämpar inom kyrkor världen över och bidrar till att skapa utrymme för dem att göra sina röster hörda.

I vårt internationella arbete möter vi många modiga kvinnor och män som arbetar för rättvisa inom sina kyrkor och samfund. När de tillsammans tolkar bibelns berättelser i ljuset av sina egna i liv kan evangeliet bli en befriande kraft för att ifrågasätta förtryck och ojämlika strukturer, och för att uppnå långsiktig förändring.

Runtom i världen ser vi hur kvinnor som organiserar sig genom kyrkor utmanar lokala ledare och präster. De driver också på för att ändra diskriminerande familjelagstiftning, som ofta påverkas eller styrs av religiösa aktörer. På FN:s kvinnokommission i New York i nästa vecka lanseras Side by Side, en gräsrotsrörelse som samlar religiösa ledare och samfund över hela världen som arbetar för jämställdhet.

Många ser att religionen har betydelse för jämställdheten, men kanske inte möjligheterna i att arbeta tillsammans med religiösa aktörer för positiv förändring.  Vi menar att religiös tro och arbete för kvinnors rättigheter i allra högsta grad kan och ska förenas.  Men det krävs förståelse för den mångfald som ryms inom de olika religionerna och kunskap om hur man kan navigera i religiösa sammanhang.

Det är till exempel viktigt att inte bara vända sig till formella religiösa ledare (oftast män). Då lämnas spelplanen öppen för män att representera en hel religion och då osynliggörs det arbete som kvinnor och HBTQ-personer gör för att utmana strukturerna inifrån.

Fördomar om religionernas roll gör att kvinnor som verkar för förändring inom religiösa samfund runt om i världen blir isolerade och möts med misstro i sekulära sammanhang. Alla ni som arbetar för kvinnors rättigheter: glöm inte bort att ni har bundsförvanter inom de religiösa samfunden.

Erik Lysén
Internationell chef för Svenska kyrkan

Artikeln har idag publicertats i ett flertal tidningar, bland andra Norra Skåne, Gefle Dagblad och Sala Allehanda.

Jämställdhet och hälsa

Religiösa aktörer har i många delar av världen stort inflytande över normer, sedvänjor och lagar kopplade till könsroller, sexualitet och familjebildande. Act Svenska kyrkan samarbetar med religiösa företrädare som står upp för jämställdhet.

Religiösa ledare skriver på mot kvinnovåld

Religiösa ledare för olika trossamfund på Cypern undertecknade på Internationella kvinnodagen ett uttalande som fördömer alla typer av våld mot kvinnor och flickor på Cypern. De deltar alla i Religious Track of the Cyprus Peace Process som Svenska kyrkan stöder.