Församlingar i Lunds stift

Foto: Jonas Tobin /IKON

Lunds stift består av Skåne och Blekinge. I stiftet finns 169 församlingar.

Församlingen har lokalt självstyre, men är samtidigt en del av ett stift och av Svenska kyrkan som trossamfund. Alla medlemmar har tillsammans ansvaret för församlingens grundläggande uppgift: att fira gudjänst och att utöva undervisning, diakoni och mission. Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om människor i livets olika skeden.

För varje församling finns ett kyrkoråd som är församlingens styrelse. En eller flera församlingar bildar tillsammans ett pastorat. Lunds stift har 31 pastorat. Ett pastorat är ett tjänstgöringsområde för en kyrkoherde. Den består av flera församlingar som samverkar. Pastoraten ansvarar för pengar, personal och fastigheter, inklusive kyrkor. 

Pastoraten är i sin tur organiserade i 18 kontrakt. Ett kontrakt utgör en kontraktsprosts arbetsområde. Kontraktsprosten fungerar som biskopens förtroendeperson i kontraktet.

Vilken är min församling?

Skapad:2012-10-04 08:45:00

Vilken församling du hör till beror på var du bor. Här kan du ta reda på vilken församling du tillhör.

Gatuadress:
Postadress:

 

//