Så fick Haiti stöd efter orkanen Sandy

Nyhet Publicerad Ändrad

I Haiti var effekterna efter 2010 års jordbävning fortfarande högst kännbara när två tropiska oväder drabbade landet under hösten 2012. Nu är de akuta insatserna över, men återuppbyggnadsarbetet fortsätter.  

I augusti 2012 drog den tropiska stormen Isaac in över Haiti. Två månader senare, i slutet av oktober, kom orkanen Sandy. Sammanlagt 1,8 miljoner haitier blev drabbade av de två katastroferna och hundratals kolerafall rapporterades in. 

Med stöd från Svenska kyrkan började ACT-alliansen arbeta direkt efter stormen Isaac, och fortsatte sitt katastrofarbete när ännu fler drabbats efter Sandy.

Drabbades hårt av både Isaac och Sandy

– Svenska kyrkans internationella arbete stöder sedan tidigare långsiktigt arbete i distrikten Palmes och Foret de Pins. De drabbades hårt både av stormen Isaac och av Sandy, berättar Staffan Schelin som besökte Haiti i mars för att följa upp Svenska kyrkans stöd till katastrofinsatserna. 

Grand Anse, där Svenska kyrkan också stöder långsiktigt arbete, klarade sig från Isaac men blev hårt utsatt av Sandy. 

Gravida och äldre fick matpaket

I den akuta fasen delade ACT-alliansen ut matpaket i alla tre distrikten. Särskilt utsatta grupper, såsom gravida, äldre och familjer med fler än fem barn, liksom ensamstående mödrar prioriterades. 

För att motverka spridningen av kolera delade ACT-alliansen ut hygienpaket och gav utbildningar i vatten- och sanitetsfrågor.

Många familjer fick sina hem och sin försörjning förstörda av Isaac och Sandys härjningar. Patrice Maguerite, som bor i byn Palmes 9, deltog sedan tidigare i en av de kredit- och spargrupper som Svenska kyrkan stöder i Haiti. 

Fick stöd för att komma igång med försäljning

Genom katastrofinsatserna fick hon ett kontantbidrag på cirka 1 800 kronor för att få igång sin försörjning igen. Patrice odlar och säljer sina varor på marknaden och kontantbidraget blev ett viktigt stöd i att komma igång med försäljningen igen. 

Familjer som varit intresserade av boskapsskötsel har fått getter och får som en del i återuppbyggnadsarbetet. 

Markvård minskar risk för jordskred

För att på längre sikt minska sårbarheten vid tropiska oväder arbetar ACT-alliansen med markvård tillsammans med lokalbefolkningen. Det är en viktig del i att minska risken för jordskred. 

I markvården ingår bland annat trädplantering, dränering och att bygga terrasser i marken. 

Får lön för arbete med markvård

De kvinnor och män som är med i arbetet får genom katastrofinsatserna lön för varje dags arbete, något som ger dem en liten inkomst.

Skolbarn ska få psykosocialt stöd

En viktig del som återstår i katastrofarbetet är att ge de drabbade psykosocialt stöd, särskilt med fokus på skolbarnen.