Kondom med texten "God gave me sexuality"

Starka profiler och brännande frågor när Svenska kyrkan tar plats på MR-dagarna

Nyhet Publicerad

Människors tro och värderingar är en viktig faktor om Sveriges satsning på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Östafrika ska realiseras. Lutherska kyrkan i Tanzania är en stark påverkansaktör och en progressiv röst.

Arbetet för sexuella och reproduktiva rättigheter går framåt bland Svenska kyrkans samarbetspartners i Tanzania. Samtidigt pågår en oroande utveckling där aktörer från civilsamhället får alltmer begränsat handlingsutrymme.

- Situationen är oroväckande, säger Sandra Bäckelid, Svenska kyrkans programhandläggare för Tanzania.

Gravida tonåringar stängs av från skolan

På senare tid har hälsokliniker stängts ner med hänvisning till att utdelning av glidmedel uppviglar till homosexualitet. Det begränsar ungas möjlighet att testa sig för hiv och aids och är stigmatiserande. Skolor har infört graviditetstester och flickor som visar sig vara gravida blir avstängda och är inte heller välkomna tillbaka efter graviditeten.

- Det i ett land som ligger i världstoppen när det gäller antalet ungdomsgraviditeter. Abort är olagligt och kan ge upp till 14 års fängelse. Resultatet är många osäkra aborter med hög mödradödlighet som följd. Ett annat stort problem är kvinnlig könsstympning. Man beräknar att cirka 15 procent av alla kvinnor blivit utsatta för övergreppet, säger Sandra Bäckelid.

Starka profiler från Tanzania

Svenska kyrkan har bjudit in två starka profiler från Tanzanias kristna råd och den Lutherska kyrkan i Tanzania. Dr Paul Mmbando leder arbetet med att motverka stigma kring sexuell och reproduktiv hälsa och för att anpassa sexualupplysning mot unga målgrupper. Gloria Mafole är MR-jurist och påverkanschef för kyrkans arbete mot könsbaserat våld och möter vårdpersonal, jurister, politiker och kulturella ledare.

Kyrkan blundar inte

Det är kyrkans uppdrag att stå på den svages sida och därför är det viktigt att kyrkan inte blundar utan står upp mot diskriminering och övergrepp både inom och utanför kyrkans väggar.

- Sexualitet och tro behöver inte stå i konflikt med varandra, tro kan i många fall istället vara en viktig drivkraft till positiv förändring. Kyrkan i Tanzania har ett stort inflytande över enskilda individer och i samhället i stort. De är en stark påverkansaktör och en progressiv röst, säger Sandra Bäckelid.

My body - my right

Vid seminariet My body - my right, medverkar förutom Dr Paul Mmbando och Gloria Mafole även Lennart Hjelmåker, Sveriges f.d. ambassadör för global hälsa samt f.d. UD ambassadör Tanzania, Linnéa Engström, EU parlamentariker MP, Ledamot i EU parlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet och Susanne Strömdal, forskare vid Karolinska Institutet, tidigare rådgivare inom Världsbankens globala hiv och aids program. Samtalet leds av Svenska kyrkans regionala representant till östra Afrika, Josephine Sundqvist. 

Logotyp MR-dagarna

Mänskliga rättighetsdagarna

Den 17-18 november är det dags för Mänskliga Rättighetsdagarna att ta plats på Conventum i Örebro. Temat är ”Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet”. Mänskliga rättighetsdagarna är Nordens största mötesplats för samtal, debatter och kompetensutveckling när det gäller mänskliga rättigheter.