Tio ledamöter från stiftet tar plats i kyrkomötet

Nyhet Publicerad

När rösterna i valet till kyrkomötet sluträknats är det klart att fyra nomineringsgrupper delar på de tio platser som tillfaller Härnösands stift mandatperioden 2018-2021. Sex av de tio platserna tillsätts med ledamöter som är nya i Svenska kyrkans högsta beslutande organ.

 

Följande ledamöter har utsetts efter rösträkning:

Socialdemokratern, 6 mandat:
Margareta Winberg (ny ledamot), Östersund, Tommy Eriksson, Sundsvall, Sven-Erik Bodén, Sollefteå, Ann-Sofie Karlsson Ågren (ny ledamot), Örnsköldsvik, Leif Nilsson, Ytterhogdal, Veronica Litström (ny ledamot), Kramfors.

Centerpartiet, 2 mandat:
Bartlomiej Szulc, Bräcke, Märta Brita F Svensson, Njurunda (båda är nya ledamöter).

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, 1 mandat:
Leif Grip, Fränsta

Sverigedemokraterna, 1 mandat:
Sara Seppälä, Kramfors (ny ledamot).

Tre grupper – Borgerligt Alternativ, Kristdemokrater i Svenska kyrkan och Frimodig kyrka – har förlorat sina platser på Härnösands stifts bänk.

Totalt i hela kyrkomötet är det 15 nomineringsgrupper som får dela på de 251 mandaten. Socialdemokraterna är den största gruppen med 76 mandat. Följt av Partipolitiskt obundna med 43 mandat, Centerpartiet med 34 mandat, Sverigedemokreterna med 24 mandat och Borgerligt Alternativ med 22 mandat.

Tre nivåer i Svenska kyrkan
Kyrkovalet som genomfördes den 17 september bestod av tre val: Ett lokalt val till kyrkofullmäktige i församlingen eller i pastoratet, det är där all verksamhet för medlemmar och andra bedrivs. Ett regionalt val till stiftsfullmäktige, stiftets uppgift är att ge stöd till församlingarna. Ett nationellt val till kyrkomötet där övergripande frågor hanteras, man kan säga att det är Svenska kyrkans riksdag.

Totalt röstade drygt 19 procent av de röstberättigade i Härnösands stift vilket är i likhet med landet i övrigt.

Se hela resultatet i kyrkovalet här

Kontaktperson:
Kajsa Åslin, pressekreterare på Härnösands stift, 070-355 00 17