24 miljoner i bidrag till kyrkor i Härnösands stift

Nyhet Publicerad Ändrad

Nu är det klart vilka kyrkor i Härnösands stift som får statliga pengar till renovering under 2018. Det handlar totalt om 24,3 miljoner kronor. – Vår ansökan bejakades endast till drygt 60 procent men stiftsstyrelsen har ändå kunnat bevilja medel till olika typer av projekt, både till omfattande åtgärder som renovering av puts och fasad och till mindre åtgärder som konservering av inventarier, säger stiftsantikvarie Linnea Skog.

Staten bidrar med pengar för att bevara det gemensamma kulturarv som kyrkorna är. Stiftsstyrelsen fördelar bidraget till församlingarna, till antikvariskt motiverade och kostnadskrävande insatser på skyddat kyrkligt kulturarv som kyrkor, kapell och klockstaplar.

Totalt får 36 projekt i Härnösands stift del av statens kyrkoantikvariska ersättning 2018. Här är de största projekten:

Västernorrland
• Haverö kyrka, 3 750 000 kr, sanering och bekämpning av hussvamp.
• Styrnäs kyrka, 3 395 000 kr, restaurering av tak och puts.
• Skönsmons kyrka, 1 609 000 kr, restaurering av fasad samt tillgänglighetsanpassning.
• Lidens gamla kyrka, 1 205 000 kr, sanering av hussvamp.
• Bjärtrå kyrka, 1 181 000 kr, renovering av gjutjärnsstaket.
• Övra kapell, 934 000 kr, måleriarbete.
• Ramsele gamla kyrka, 438 000 kr, konservering av inredning och inventarier.
• Holms kyrka, 248 000 kr, renovering av takstol.

 Jämtland/Härjedalen
• Hammerdals kyrka, 3 032 000 kr, restaurering av lanternin och tornhuv.
• Näskotts kyrka, 1 392 000 kr, restaurering av exteriör samt invändiga puts- och målningsarbeten.
• Borgvattnets kyrka, 1 390 000 kr, underhåll av fasad, tak och fönster.
• Frösö kyrka, 875 000 kr, restaurering av bogårdsmurar.
• Ytterhogdals kyrka, 816 000 kr, omläggning av plåt på tornhus samt målning.
• Nyhems kyrka, 799 000 kr, målningsarbete.
• Undersåkers kyrka, 513 000 kr, restaurering av puts på tornfasad och sockel.
• Mattmars kyrka, 502 000 kr, restaurering av spåntak.
• Lits kyrka, 362 000 tkr, partiell restaurering av fasad.
• Ragunda nya kyrka, 324 000 kr, installation av brand- och inbrottslarm.

Här finns alla beslutade projekt för 2018, och även de projekt som inte kunnat beviljas bidrag detta år. 

Kontaktperson:
Linnea Skog, stiftsantikvarie på Härnösands stift, 0611-254 66