Öppen föreläsning om religionens roll i vattenfrågor

Nyhet Publicerad

Som del av World Water Week i Stockholm bjuder Kyrkornas Världsråd in trossamfund, församlingar och allmänheten till en öppen föreläsning och workshop den 30 augusti, under titeln ”Water and Faith: Building partnerships to achieve the SDGs”.

Evenemanget är öppet för alla och organiseras i samarbete med Svenska kyrkan, Global Water Partnership, Stockholm International Water Institute, och Svenska insitutet i Alexandria. Henrik Grape, Svenska kyrkans handläggare för hållbar utveckling är moderator. 

Var: Rum Cabaret, Folkets hus, Barnhusgtan 12-14, Stockholm

När: 30 augusti 2017, 09.00-10.30 

Ingen föranmälan eller registrering krävs.

Religionen har ofta en avgörande roll i människors vardag, i synnerhet i de delar av världen där tillgången till vatten är satt som under störst press. Trossamfundens breda nätverk utgör en stark grund för att påverka människors värderingar, tankar och beteenden i stora delar av världen. Svenska kyrkan har under många år engagerat sig i arbetet för en hållbar utveckling när det gäller vattenfrågor.

Det är andra året i rad som ett evenemang på temat Vatten och tro arrangeras under World Water Week. I år ligger fokus på att presentera och reflektera över konkreta vattenrelaterade projekt som leds av trossamfund i olika delar av världen.

Seminariet har som syfte att främja såväl utbyte av erfarenheter som stärkt samarbete och dialog mellan trossamfund och andra aktörer i vattenfrågor.

Talare:
Adam Russell Taylor, The Faith-Based Initiative, World Bank Group
Dinesh Suna, Kyrkornas världsråds ekumeniska vattennätverk
Elizabeth Yaari, Stockholm International Water Institute;
Henrik Grape, Kyrkornas världsråds arbetsgrupp för klimatfrågor
Francois Brikke, Global Water Partnership
Peter Weiderud, Svenska insitutet i Alexandria
Munqeth Mehyar, EcoPeace Middle East.

Läs mer