Ny kyrkoherde i Strömsunds pastorat

Nyhet Publicerad

Elisabeth Björklund är ny kyrkoherde i Strömsunds pastorat. På söndag 28 maj tas hon i mot i pastoratet vid en välkomsthögtid i Ströms kyrka. Mottagandet leds av biskop Eva Nordung Byström.

Elisabeth Björklund är 57 år och har arbetat som präst i över 30 år, de senaste åtta åren som kyrkoherde i Föllingebygdens församling. Tidigare har hon bland annat arbetat i Gåxsjö och Hammerdal, församlingar som nu ingår i Strömsunds pastorat. Elisabeth Björklund har även arbetat i Bergs och Åsarne församlingar.
– Glesbygden står inför stora utmaningar och här har vi som kyrka en viktig uppgift att förmedla evangeliets hoppfulla budskap, säger Elisabeth Björklund.

Strömsunds pastorat består av de sex församlingarna Ström-Alanäs, Hammerdal, Gåxsjö, Tåsjö, Bodum och Fjällsjö, med tillsammans cirka 8 000 medlemmar. Från och med nästa år kommer även Frostvikens församling att ingå i pastoratet.

Välkomnandet av Elisabeth Björklund sker i samband med en festhögmässa som hålls i Ströms kyrka med anledning av reformationens 500-årsminne. Under året kommer biskop Eva Nordung Byström att medverka i festhögmässor i olika delar av stiftet då Martin Luthers teologi och reformationen – den historiska liksom den ständigt pågående – står i fokus.
                                                                       
Elisabetn Björklund är tillgänglig för intervju på tfn 0670-105 33.