Valår i Svenska kyrkan

Nyhet Publicerad

Den som vill ställa upp i kyrkovalet 2017 bör inte fundera länge till. Just nu pågår nomineringen av grupper och kandidater. Vid påsk går anmälningstiden ut.

Den 17 september har Svenska kyrkans över 230 000 röstberättigade medlemmar i Härnösands stift möjlighet att göra sin röst hörd i kyrkovalet. Nu, ett halvår innan, förbereder sig alla de som ska ställa upp i valet.

De grupper som deltar i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. Det är ofta olika intressegrupper formade speciellt för att delta i kyrkovalet men även politiska partier deltar. För att en grupp ska registreras som nomineringsgrupp krävs stöd av ett visst antal personer med rösträtt.
Av den som företräder en nomineringsgrupp och kandiderar på en lista till kyrkovalet krävs medlemskap, kandidaterna ska även vara döpta eller tidigare har varit förtroendevald i Svenska kyrkan. För att kandidera krävs också att man senast på valdagen är 18 år fyllda. Det gäller även att vara folkbokförd i det område valet gäller.

Alla nomineringsgrupper och kandidater ska registreras eller anmälas via ett webbaserat grupp- och kandidatsystem. Nytt för i år är att nomineringsgrupperna – både gamla och nya grupper – själva har ansvar för att göra det. Gruppens kontaktperson ska även sända alla kandidatförklaringar till stiftet som har ett regionalt ansvar för valets genomförande och bland annat kontrollerar kandidaternas valbarhet i sina respektive områden. Tisdag 18 april är det allra senaste datumet för registrering av kandidater och nomineringsgrupper. Detsamma gäller för beställning av valsedlar. Valkansliet rekommenderar dock alla att göra registreringen tidigare, då kansliet är stängt under påskhelgen och inte kan bistå med att svara på frågor.

Fakta/Kyrkovalet: I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år och alltid den tredje söndagen i september. Det är tre val som medlemmarna har att göra: Till kyrkofullmäktige på lokal nivå, till stiftsfullmäktige på regional nivå och till kyrkomötet på nationella nivån. Vid förra valet 2013 ställde totalt 32 774 personer upp i kyrkovalet. Röstberättigad är den som är medlem i Svenska kyrkan, senast på valdagen fyller 16 år och som var folkbokförd i Sverige den 1 augusti.

Här finns mer information om kyrkovalet.

 Kontaktperson:
Peter Lundgren, valansvarig Härnösands stift, tfn 0611-254 15