Festmässor lyfter reformationen i höst

Nyhet Publicerad Ändrad

Martin Luthers 95 teser ledde på 1500-talet till stora förändringar inom både kyrkan och politiken. Så uppstod den protestantiska reformationen. Och så formades det som är Svenska kyrkan. I år lyfts 500-årsminnet av reformationen i festgudstjänster runt om i Härnösands stift. Och på reformationsdagen den 31 oktober firas festgudstjänst i alla landets domkyrkor.

Reformationen uppmärksammades över hela världen i oktober förra året när Lutherska världsförbundet och katolska kyrkan firade gemensam gudstjänst i Lunds domkyrka och tecknade ett historiskt avtal efter 500 år av splittring. I år är det Svenska kyrkan som på olika sätt kommer att lyfta sin historia.
– Martin Luthers idéer har stor betydelse för Svenska kyrkan av idag, för att den är en samhällstillvänd kyrka med låga trösklar som är öppen och tillgänglig för alla, säger biskop Eva Nordung Byström.

I Härnösands stift kommer biskop Eva Nordung Byström att medverka i en rad festhögmässor i olika delar av stiftet.  Reformationen – den historiska liksom den ständigt pågående och nödvändiga – kommer att stå i fokus dessa söndagar.

Förutom att medverka i gudstjänsterna kommer biskop Eva Nordung Byström vid en efterföljande samling att delar sina tankar kring Martin Luthers betydelse för Sverige och Svenska kyrkan.

Reformationsårets festmässor
19 februari, Stora kyrkan Östersund
28 maj Ströms kyrka
20 augusti, Undersåkers kyrka
24 september, Arnäs kyrka
  8 oktober, Gudmundrå kyrka
15 oktober Sundsvall GA kyrka
22 oktober Bräcke kyrka
12 november, Junsele kyrka
26 november Svegs kyrka

Gemensam högtid
På reformationsdagen den 31 oktober firas festgudstjänster i landets samtliga domkyrkor.

Kontaktperson:
Kajsa Åslin, pressekreterare på Härnösands stift, 070-355 00 17