Ny organisation för Svenska kyrkan i nordligaste Jämtland

Nyhet Publicerad

Stiftsstyrelsen beslutade förra veckan att Frostvikens församling i nordligaste Jämtland från och med 2018 ska ingå i Strömsunds pastorat, för samverkan med övriga församlingar i resurskrävande frågor.

– På det sättet skapas ett långsiktigt hållbart sammanhang, säger biskop Eva Nordung Byström, ordförande i stiftsstyrelsen.

I Strömsunds pastorat kommer Frostvikens församling att samverka med sju andra församlingar – Bodums, Fjällsjö, Gåxsjö, Hammerdals, Ström-Alanäs och Tåsjö församlingar – som redan nu ingår i organisationen. Pastoratet har bland annat det övergripande ansvaret för ekonomi, administration och fastighetsförvaltning.
– Jag vill betona att Frostvikens församling kommer att finnas kvar med lokal verksamhet och lokal personal, säger Eva Nordung Byström.

Ett arbete pågår med att se över Svenska kyrkans organisation på lokal nivå i Härnösands stift. Bakgrunden till detta finns i befolkningsutvecklingen som i många år gått i negativ riktning och Svenska kyrkans medlemstal som än mer pekar åt samma håll.
– Det är stiftsstyrelsens övertygelse att samverkan mellan församlingar är nödvändig för att kvaliteten på Svenska kyrkans verksamhet i regionen ska kunna behållas i framtiden. På det här sättet vill vi se till att församlingarna på sikt kan finnas kvar med uppdrag att fira gudstjänst, bedriva socialt arbete och verksamhet för barn och unga lokalt, säger biskop Eva Nordung Byström.

Under 2017 kommer förtroendevalda från Frostvikens församling och Strömsunds nuvarande pastorat att gemensamt planera och bestämma detaljerna kring hur den nya organisationen ska fungera. Stiftsstyrelsen har avsatt resurser för att på olika sätt kunna underlätta detta arbete.

Kontaktperson:
Kajsa Åslin, pressekreterare Härnösands stift, 070-355 00 17