Ny modell för Svenska kyrkans familjerådgivning

Nyhet Publicerad

Härnösands stift fortsätter under första halvåret 2017 att ge bidrag till Svenska kyrkans familjerådgivning i regionen. Därefter kommer stiftets församlingar att kunna söka motsvarande bidrag för att själva teckna avtal med Vårsta diakonigård som bedriver verksamheten.

– Jag vill stryka under att familjerådgivningen är en bra verksamhet, men den tillhör församlingarnas ansvar och inte stiftets, säger biskop Eva Nordung Byström, ordförande i stiftsstyrelsen.

Stiftsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde förra veckan att med start andra halvåret 2017 erbjuda stiftets församlingar och pastorat möjlighet att söka ett nytt bidrag som ska kunna användas till familjerådgivning. Det innebär att stiftet fortsätter att främja verksamheten, men det är församlingar och pastorat som gör prioriteringen och tecknar avtal med rådgivningsgivaren.

För att ge Vårsta diakonigård, som bedriver Svenska kyrkans familjerådgivning i regionen, tid att ställa om till den nya modellen kommer stiftets verksamhetsbidrag att fortsätta betalas till Vårsta under första halvåret 2017, det vill säga 900 000 kronor under sex månader.

Samma summa, 900 000 kronor, kommer att avsättas till det nya bidrag som ska inrättas för diakonal utveckling i församlingarna. Församlingar och pastorat kan söka detta bidrag från och med andra halvåret 2017 och det ska kunna användas till familjerådgivning. Totalt kommer alltså samma summa som tidigare, 1,8 miljoner per år, att satsas.

Stiftsstyrelsen har tagit fasta på de nationella riktlinjer som finns för Svenska kyrkans familjerådgivning, där poängteras att den är en del av församlingens grundläggande uppgift. I den utredning som föregått motionssvaret konstateras även att stiftets bidrag till familjerådgivningen varit unikt jämfört med andra stift. Bara tre andra stift ger bidrag och i dessa stift handlar bidraget om avsevärt mindre pengar. I utredningen konstateras också att det inte gått att finna en tydlig samsyn bland stiftets församlingar och pastorat när det gäller behovet av rådgivningen eller hur den bäst ska vara organiserad.

Härnösands stifts bidrag till Svenska kyrkans familjerådgivning har utretts under en följd av år, bland annat eftersom kommunerna är skyldiga att tillhandahålla familjerådgivning. Invånarna i regionen ska därmed ha tillgång till detta även om det inte bedrivs i kyrklig regi.

Kontaktperson:
Kajsa Åslin, pressekreterare på Härnösands stift, 070-355 00 17