Sänkt begravningsavgift i nästan hela stiftet

Nyhet Publicerad Ändrad

Den enhetliga begravningsavgift som införs 2017 innebär sänkt avgift i knappt 90 procent av församlingar i Härnösands stift. På de flesta orter i regionen tjänar alltså invånarna på det nya sättet att beräkna begravningsavgiften.

Det är Sveriges riksdag som har beslutat att begravningsavgiften ska vara enhetlig i hela landet, två kommuner undantaget. Det innebär att det nu är kammarkollegiet som fastställer storleken på avgiften och för 2017 kommer den att var 24,6 öre per intjänad hundralapp.

För de flesta invånare i Härnösands stift, det vill säga Jämtlands- och Västernorrlands län, innebär det att begravningsavgiften sänks. Avgiften sänks i knappt 90 procent av församlingarna, i nästan en tredjedel av församlingarna så mycket som halveras den. I tio procent av församlingarna blir avgiften oförändrad eller höjd.

Begravningsavgiften har tidigare beslutats lokalt av förtroendevalda i varje pastorat eller församling, utifrån vad verksamheten kostar. Det har inneburit att invånarna i mindre orter på landsbygden vanligen fått betala en högre avgift än de som bor i större städer, där fler invånare delat på kostnaderna. Den nya enhetliga begravningsavgiften innebär att alla betalar lika mycket, utifrån att kostnaderna delas solidariskt över nästan hela landet.

Svenska kyrkan har statens uppdrag att sköta begravningsverksamheten på de flesta orter i landet. I Stockholm och Tranås är det kommunen som sköter begravningsverksamheten och de är undantagna från den enhetliga begravningsavgiften.

Den enhetliga avgiften tas ut från och med 2017 och kommer att synas på slutskattebeskedet 2018. För den som tjänar 300 000 kronor om året blir den nya årsavgiften 738 kronor.

Begravningsavgiften betalas av alla som bor i Sverige till skillnad från kyrkoavgiften som endast betalas av de som är medlemmar i Svenska kyrkan. Kyrkoavgiften beslutas fortfarande lokalt utifrån lokala förhållanden.

Kontaktperson: Kajsa Åslin, pressekreterare på Härnösands stift, 070-355 00 17