Biskopen deltar vid historiskt möte med påven

Nyhet Publicerad

Biskop Eva Nordung Byström och fem medarbetare i församlingar i Härnösands stift är på plats när påve Franciskus kommer till Lund den 31 oktober. Lutherska världsförbundet och Vatikanen uppmärksammar då gemensamt 500-årsminnet av reformationen. Det är ett historiskt möte mellan katoliker och lutheraner som sker efter nästan 500 år av splittring.

När högtidlighållandet av reformationen sker finns Härnösands stifts biskop Eva Nordung Byström på plats. Hon är som en av Svenska kyrkans 14 biskopar inbjuden att delta i arrangemanget, som en länk till församlingarna i Härnösands stift och deras historiska rötter och världsvida sammanhang.

Det är första gången någonsin som de högsta ledarna för Katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet har bjudit in till ett gemensamt högtidlighållande av reformationen.
– Eftersom både den katolska kyrkan och de lutherska kyrkorna finns representerade över hela världen och tillsammans utgör en stor majoritet av kristendomen, har mötet betydelse inte bara för Sverige och Europa, utan för hela världen, säger biskop Eva Nordung Byström.

Hon kommer att representera Härnösands stift vid den ekumeniska gudstjänsten i Lunds domkyrka, där påve Franciskus och ledarna för Lutherska världsförbundet, ordförande biskop Munib Younan och generalsekreterare Martin Junge med flera medverkar. Därefter fortsätter ledarna till ytterligare ett gemensamt arrangemang, nu i Malmö Arena.

Med bland deltagarna på Malmö Arena finns förutom biskop Eva Nordung Byström även fem medarbetare från församlingar i Härnösands stift. De har vunnit sina biljetter i ett lotteri som stiftet anordnat. Intresset för arrangemanget i Malmö Arena har varit stort och det har varit svårt att få tag på biljetter till arrangemanget.

Att mötet i Lund hålls just den 31 oktober beror på att det då är precis 499 år sedan Martin Luther skickade sina 95 teser till ärkebiskopen av Magdeburg och Mainz, reformationen tog sin början och splittringen mellan katoliker och lutherander var ett faktum.
– Under de senaste 50 åren har försöken att komma överens intensifierats på ett positivt sätt. Det vi får vara med om nu är en följd av det arbetet. Att det sker i just Lund beror på att Lutherska världsförbundet bildades i Lund, berättar Eva Nordung Byström.

Under mötet kommer en överenskommelse om samarbete att undertecknas av Lutherska världsförbundets biståndsarbete World Service och den katolska hjälporganisationen Caritas Internationalis. Detta för att stryka under den kristna trons kärleksbudskap och uppmaning till fred och rättvisa.

Kontaktperson:
Kajsa Åslin, pressekreterare vid Härnösands stift, 070-355 00 17