Nya organisationer för Svenska kyrkan i södra Ångermanland och västra Jämtland

Nyhet Publicerad Ändrad

Stiftsstyrelsen beslutade på tisdagen att Svenska kyrkan i södra Ångermanland och västra Jämtland ska bilda nya organisationer för kommunvis samverkan i resurskrävande frågor. – Det handlar om att skapa långsiktigt hållbara sammanhang och om solidaritet mellan församlingar, där de med mer resurser kan stötta de mindre, säger biskop Eva Nordung Byström.

Ett arbete pågår med att se över Svenska kyrkans organisation på lokal nivå i Härnösands stift. Bakgrunden till detta finns i befolkningsutvecklingen som i många år gått i negativ riktning och Svenska kyrkans medlemstal som än mer pekar åt samma håll.
– Det är stiftsstyrelsens övertygelse att samverkan är nödvändig för att kvaliteten på Svenska kyrkans verksamhet i regionen ska kunna behållas i framtiden. På det här sättet vill vi se till att församlingarna på sikt kan finnas kvar med uppdrag att fira gudstjänst, bedriva socialt arbete och verksamhet för barn och unga lokalt, säger biskop Eva Nordung Byström, ordförande i stiftsstyrelsen i Härnösands stift.

De nya organisationerna – som innebär att församlingarna ska samverka kommunvis – kommer att benämnas Härnösands pastorat och Kramfors pastorat samt Krokom pastorat och Åre pastorat. Pastoraten kommer att formas under det kommande året, för att träda i kraft 1 januari 2018. Pastoraten ska bland annat ha det övergripande ansvaret för ekonomi, administration och fastighetsförvaltning. I varje pastorat ska finnas en kyrkoherde som chef och teologisk ledare samt ett kyrkoråd som styrande organ. I varje församling som ingår i pastoratet ska finnas ett församlingsråd som utses av pastoratets fullmäktige. 
– Jag vill betona att de lokala församlingarna kommer att vara kvar. Ingen personal får, enligt arbetsrättsliga regler, sägas upp på grund av en sådan här organisationsförändring, säger Eva Nordung Byström.
– Under 2017 kommer lokala förtroendevalda från alla berörda församlingar att planera och bestämma detaljerna kring hur de nya organisationerna ska fungera. Stiftsstyrelsen har avsatt resurser för att på olika sätt kunna underlätta deras arbete, säger fortsätter hon.

De enskilda församlingar och pastorat som berörs i Ångermanland: Gudmundrå församling, Härnösands domkyrkoförsamling, Härnösands landsförsamlingar, Nordingrå församling, Nora-Skogs församling, Ullånger-Vibyggerå församling, Ådalsbygdens pastorat.
Vid årsskiftet 2018 bildar de nya pastorat, ett i varje kommun: Härnösands pastorat samt Kramfors pastorat.

De enskilda församlingar och pastorat som berörs i Jämtland: Föllingebygdens församling, Offerdal-Alsens pastorat, Rödön, Näskott, Aspås och Ås pastorat, Undersåker-Kalls pastorat, Åre församling, Västra Storsjöbygdens församling.
Vid årsskiftet 2018 bildar de nya pastorat, ett i varje kommun: Krokom pastorat och Åre pastorat.

Kontaktperson:
Kajsa Åslin, pressekreterare på Härnösands stift, 070-355 00 17