31 miljoner i bidrag till stiftets kyrkor

Nyhet Publicerad

Nu är det klart vilka kyrkor i Härnösands stift som får statliga pengar till restaurering under 2017. Det handlar totalt om 31 miljoner kronor. – Vi ansökte om över 50 miljoner, vilket gör att flera projekt har fått skjutas på framtiden. Behoven är stora och vår ansökan om statlig ersättning bejakades endast till drygt hälften, säger stiftsantikvarie Linnea Skog.

Staten bidrar med pengar för att bevara det gemensamma kulturarv som kyrkorna är. Stiftsstyrelsen fördelar bidraget till församlingarna, till antikvariskt motiverade och kostnadskrävande insatser på skyddat kyrkligt kulturarv såsom kyrkor, kapell, klockstaplar och kyrkogårdar.

Här är de största projekten i Härnösands stift som får del av statens kyrkoantikvariska ersättning:

Västernorrland

• Attmars kyrka: 3 132 000 kr, restaurering av klockstapel samt lagning av puts på kyrka och stigport.
• Styrnäs kyrka: 2 769 000 kr, restaurering av tornet, putsskador, trä- och plåtarbeten, fönster.
• Sköns kyrka: 2 128 000 kr, exteriör restaurering av fasad och stigportar.
• Arnäs kyrka: 1 750 000 kr, restaurering av kyrktorn.
• Ramsele gamla kyrka och klockstapel: 1 239 000 kr, restaurering av fasad, tjärning av spåntak och konservering av muralt måleri.  
• Sidensjö kyrka och klockstapel: 1 043 000 kr, restaurering och tjärning av spåntak.
• Anundsjö kyrka: 761 000 kr, restaurering av de putsade fasaderna.
• Resele kyrka och gravkapell: 606 000 kr, lagning av putsskador och fönster på kyrkan, restaurering av gravkapell
• Maria kapellet (Kramfors): 690 000 kr, utvändig lagning och avfärgning av puts, målning av fönster.

Jämtland

• Svegs kyrka: 7 075 000 kr, exteriör restaurering av långhus och sakristia.
• Hammerdals kyrka: 3 897 000 kr, utvändig restaurering av fasadputs, fönster och takplåt.
• Marby gamla kyrka: 586 000 kr, restaurering av spåntak.
• Kyrkås gamla kyrka: 141 000 kr, restaurering av sakristians spåntak.
• Lillhärdals kyrka och kyrkogård: 114 000 kr, inventering och skapa vård- och underhållsplan.
• Hotagens kyrka: 63 000 kr, projektering av utvändig restaurering
• Köttsjöns kapell: 62 000 kr, lagning och målning av fönster.

Stiftsövergripande

• Orgelprojekt: 2 588 000 kr, inventering och fördjupad undersökning av de orglar som är skyddade av kulturminneslagen. Underlaget ska ligga till grund för församlingarnas, länsstyrelsernas och stiftets hantering av kulturhistoriskt värdefulla orglar.
• Fiskarkapell i Härnösands stift: 706 000 kr, forsknings- och informationsinsatser om norrlandskustens fiskarkapell.

Kontaktperson: Linnea Skog, stiftsantikvarie på Härnösands stift, 0611-254 66