Systrarna Nyamai Manyang, 16 år, och Nyabol Manyang, 6 år håller varandras händer. De är två av de tusentals sydsudaneser som tvingats fly på grund av stridigheter.
Foto: Ewa Almqvist/Ikon

Svenska kyrkan fördömer nya stridigheter i Sydsudan

Nyhet Publicerad

"Vi är djupt oroade av det upptrappade våldet som står i strid med förra årets fredsavtal" skriver Gunilla Hallonsten, chef för Svenska kyrkans internationella arbete. Svenska kyrkans samarbetspartner i huvudstaden Juba beskriver den rådande situationen som mycket svår.

Svenska kyrkan fördömer de nya stridigheterna i Sydsudan mellan soldater i regeringsarmén Sudan People's Liberation Army, SPLA, och oppositionen, SPLA-IO.Vi är djupt oroade av det upptrappade våldet som står i strid med förra årets fredsavtal.   Vi ser särskilt allvarligt på attackerna på FN-byggnader och områden avsedda för skydd av civilbefolkning, samt försöken att hindra civila från att söka skydd.

Flera hundra människor har dödats under de senaste dagarna och många har tvingats fly och ta skydd i kyrkor och på andra ställen. Allmänheten hyser stort förtroende för kyrkorna efter deras stora inflytande på fredsavtalet 2005 och nu samlas människor för att söka skydd i deras lokaler. Det kristna rådet har också fört deras talan gentemot bland annat lokala Röda Korset och fört fram deras behov av humanitär hjälp.

Svenska kyrkans samarbetspartner i huvudstaden Juba beskriver den uppkomna situationen som mycket svår. Människor vågar inte gå ut och affärer och banker har varit stängda sedan oroligheterna började den 7 juli. När generalsekreteraren för det kristna rådet, Father James Oyet Latansio, evakuerades från sin arbetsplats tvingades han kliva över ett flertal döda kroppar ute på gatan.

Lutherska Världsförbundet har evakuerat utländsk personal från Juba till Nairobi i Kenya, samtidigt som de fortsätter arbetet i lugnare delar av landet. I östra Ekvatoria berättar vår partner CDSS, Community Development Support Services, att de fått ta emot internflyktingar som flyr Juba på de osäkra vägarna. 

Den stora frågan nu är om presidentens dekret om eldupphör den 11 juli kommer att respekteras. Den övergripande situationen är mycket svårbedömd och det finns ett stort behov av humanitärt stöd i form av mat, vatten, hälsoservice, skydd och sanitet i hela landet. Ett behov som redan fanns men som nu ytterligare förstärkts. Det är därför viktigt att det skapas säkra korridorer för hjälpen att nå fram.

Svenska kyrkan:

  • uppmanar Sydsudans ledare att få ett omedelbart stopp på våldsamheterna och att respektera ingångna avtal.
  • uppmanar den Svenska regeringen att bidra med diplomatiskt stöd för att förmå de Sydsudanesiska ledarna att återuppta förhandlingarna.
  • uppmanar de regionala och internationella organen att arbeta aktivt för att lösa den pågående konflikten och säkerställa att fredsavtalet implementeras i sin helhet. 
  • uppmanar det internationella samfundet att säkerställa att civila nås av humanitärt stöd.
  • ger vårt fulla stöd till Sydsudans kristna råd, South Sudan Council of Churches, SSCC, i deras fördömelse av alla våldshandlingar oavsett vem som utför dem. Tiden för vapenanvändning är över och nu är tid att bygga en fredlig nation. Ladda ner SSCC:s uttalande här: STATEMENT OF CONCERN REGARDING INSECURITY (Pdf eng)

Vi ber för fred i Sydsudan

Vi ber för människorna som har lidit mer än vad vi kan förstå
Vi ber för dess ledare och för att de ska styras av visdom och mod i sitt handlande
Våra tankar går till dem som förlorat nära och kära och till alla dem som tvingats lämna sina hem.
Vi ber för fred NU i Sydsudan

Gunilla Hallonsten 
Uppsala den 14 juli 2016

Bakgrund

Sydsudan är världens yngsta land och blev självständigt 2011. Salva Kiir (etnisk Dinka) utsågs till president och Riek Machar (etnisk Nuer) till vice president. Dinka är den största folkgruppen följt av Nuer.

Efter att Salva Kiir avsatte Riek Machar under 2013 utbröt ett fullskaligt krig med etniska förtecken mellan anhängare till de båda ledarna. Många människor dog i stridgheterna och tusentals civila tvingades på flykt, både inom landet och till närliggande länder.

I augusti 2015 tecknades så ett nytt fredsavtal och i april i år återinsattes Riek Machar som förste vice president. Därefter har implementeringen av fredsavtalet avstannat och den 7 juli utbröt åter oroligheter i Juba. Den 11 juli utfärdade president Salva Kiir order om eldupphör, men det råder stor osäkerhet kring den fortsatta utvecklingen.

Svenska kyrkan stöder flera insatser i Sydsudan och de lokala kyrkorna är viktiga i såväl det humanitära som det långsiktiga arbetet. Kyrkorna har även haft ett stort inflytande på de fredsavtal som tidigare förhandlats fram.

Läs mer om Svenska kyrkans arbete i Sydsudan och hur du kan bidra:

Stöd flyktingar i Sydsudan

Kampen för överlevnad i Sydsudan