Ny organisation för Svenska kyrkan i Härjedalen

Nyhet Publicerad Ändrad

Stiftsstyrelsen beslutade på onsdagen att Svenska kyrkan i Härjedalen ska bilda en ny organisation – Härjedalens pastorat – för samverkan i resurskrävande frågor. – Beslutet innebär att alla fyra församlingar kommer att finnas kvar med uppdrag att fira gudstjänst, bedriva socialt arbete och verksamhet för barn och unga lokalt, säger biskop Eva Nordung Byström.

Bakgrunden till frågan finns i befolkningsutvecklingen som länge gått i negativ riktning. Svenska kyrkans medlemstal pekar än mer åt samma håll.
– Det är stiftsstyrelsens övertygelse att samverkan är nödvändig för att kvaliteten på Svenska kyrkans verksamhet i regionen ska kunna behållas i framtiden. Det här är ett sätt att se till att alla fyra församlingar på sikt kan finnas kvar med personal och verksamhet lokalt, säger biskop Eva Nordung Byström, ordförande i stiftsstyrelsen i Härnösands stift.  

Den gemensamma organisationen – Härjedalens pastorat – kommer bland annat att ha det övergripande ansvaret för ekonomi, administration och fastighetsförvaltning. Organisationen kommer att formas under det kommande året, för att träda i kraft 1 januari 2017.
– Det är viktigt att det är lokala representanter med lokal erfarenhet från samtliga fyra församlingar som bestämmer detaljerna kring hur pastoratet ska fungera, det ska inte stiftet göra. Stiftsstyrelsen har däremot avsatt resurser, pengar och personal under resten av året, för att underlätta deras arbete, säger Eva Nordung Byström.

 – Jag vill också betona att de lokala arbetslagen blir kvar. Ingen personal får, enligt arbetsrättsliga regler, sägas upp på grund av en sådan här förändring, fortsätter hon.  

Svenska kyrkan i Härjedalen består av Tännäs-Ljusnedals församling, Hedebygdens församling, Svegsbygdens församling och Ytterhogdal, Överhogdal och Ängersjö församling. De förtroendevalda där kommer får nu uppdraget att utse representanter till de beslutande organ som ska forma den nya organisationen.  

Kontaktperson:
Kajsa Åslin, pressekreterare på Härnösands stift, 070-355 00 17