Kyrkan gör upp med rollen som förtryckare

Nyhet Publicerad Ändrad

På fredag 5 februari medverkar biskop Eva Nordung Byström vid ett seminarium under Jokkmokks marknad för att presentera Svenska kyrkans bok om nomadskolorna. Boken är en viktig del i arbetet att synliggöra kyrkans roll i det förtryck som har utövats mot samerna.

I boken berättar äldre samer om sina minnen från tiden i nomadskola. Bland annat finns en berättelse som utspelar sig i Änge nomadskola i västra Jämtland. Det är en gripande berättelse om misshandel och rädsla, om hemlängtan och om att tvingas tala ett annat språk än sitt modersmål.
– Vi är många som inte haft full insikt i vad samer utsatts för i det förflutna, bland annat genom skolväsendet som kyrkan länge var en del av, säger Eva Nordung Byström, biskop i Härnösands stift.

Svenska kyrkan och Samiska rådet i Svenska kyrkan arrangerar fredagens seminarium där boken med den talande titeln presenteras: ”När jag var åtta år lämnade jag mitt hem och har ännu inte kommit tillbaka” – Minnesbilder från samernas skoltid.
– Jag hoppas och ber att boken kan leda till ett försoningsarbete inom Svenska kyrkan värt namnet. En försoningsprocess som också, genom att inte bara bestå av ord utan även handling, kan påverka det svenska samhället till en liknande process, säger Eva Nordung Byström.  

Boken ger även olika perspektiv på utbildningen av samer. Bland annat beskrivs hur statsmakt och kyrka genom utbildningsväsendet försökte assimilera och kolonisera den samiska befolkningen. Särskilt uppmärksammas tidsperioden 1913–1940, en tid då rasbiologiska idéer var rådande.  

Våren 2012 fattade kyrkostyrelsen beslut om två projekt med syfte att dokumentera och synliggöra kyrkans roll i det förtryck som utövats mot samerna. Det ena projektet har resulterat i boken om nomadskolorna. Det andra i en vetenskaplig antologi, en vitbok, som kommer ut om en dryg månad.  

Kontaktperson:
Kajsa Åslin, pressekreterare Härnösands stift, 070-355 00 17