Svenska kyrkan utökar arbetet för förföljda och utsatta i Mellanöstern

Nyhet Publicerad Ändrad

På grund av den rådande humanitära situationen i Mellanöstern utökar Svenska kyrkan sitt arbete i regionen med fem miljoner kronor detta år. Beslutet togs i dag av kyrkostyrelsen, vars avsikt är att stödet ska fortsätta i sex år, sammanlagt 30 miljoner kr fram till 2020.

- De grova övergrepp som vi ser på vissa håll i Mellanöstern är fruktansvärda och djupt oroväckande. Miljontals människor har tvingats att fly, inte sällan på grund av sin tro eller sin etnicitet. Förföljda människor behöver skydd och därför utökar Svenska kyrkan sina insatser, säger Wanja Lundby-Wedin, kyrkostyrelsens förste vice ordförande.

Under det första året kommer arbetet främst att fokusera på att utöka det humanitära stödet, för att efter hand riktas in på mer långsiktigt utvecklingssamarbete. Det handlar om att ge mer pengar till redan befintliga partners i regionen, men också om att söka nya samarbeten.

- Det behövs ett långsiktigt och ansvarsfullt stöd som sträcker sig åtminstone över sex år då behoven inte bedöms minska avsevärt inom denna tidsperiod, säger Wanja Lundby-Wedin.

Svenska teologiska institutet (STI) i Jerusalem kommer att fungera som kunskapsresurs för Svenska kyrkans samarbetsorganisationer i regionen vad gäller interreligiös dialog och arbete, samt som mötesplats för religionsdialog.

Dagens beslut är en följd av kyrkomötets, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, uppdrag till kyrkostyrelsen att avsätta extra resurser för det arbete som Svenska kyrkan stöder i Mellanöstern.

Läs mer om Svenska kyrkans stöd till förföljda kristna och andra minoriteter i Mellanöstern >>

Kyrkomötesuttalandet om situationen i Mellanöstern >>