Ny rapport: Klädföretag i Bangladesh fokuserar på kvinnors rättigheter

Nyhet Publicerad Ändrad

I juli 2013 publicerade Swedwatch tillsammans med Svenska kyrkan en uppföljningsrapport om situationen för de de kvinnliga textilarbetarna i Bangladesh. Rapporten visar att de granskade klädföretagen har tagit initiativ för bland annat bättre hälsa och för att motverka våld.

Rapporten som släpps idag, Starkt fokus på kvinnors rättigheter, följer upp granskningen A Lost Revolution? som publicerades i maj 2012. 

Granskningen från 2012 visade att kvinnliga textilarbetare i Bangladesh fick en lång rad mänskliga rättigheter kränkta till följd av låga löner och långa arbetsdagar.

De granskade klädföretagen har det gångna året ökat sitt fokus på kvinnors rättigheter i CSR-arbetet. Uppföljningsrapporten beskriver de initiativ som tagits av företagen i Bangladesh. Det handlar bland annat om bättre kvinnohälsa och nolltoleransprojekt mot kvinnovåld. 

Idag håller utrikesdepartementets enhet för internationell handelspolitik ett informationsmöte om det brand- och byggnadssäkerhetsavtal som kom till efter Rana Plaza-kollapsen i Dhaka den 24 april då 1 129 människor miste livet. 

Swedwatch uppmanade redan 2012 Sveriges regering att tydligt signalera förväntningar på skydd av mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet för textilarbetarna. 

Utrikesdepartementets stöd till de svenska textilföretag som vill skriva på Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh är ett steg i rätt riktning för att förhindra att liknande fabriksolyckor inträffar i Bangladesh framtiden.

Se film om textilarbetarnas liv i Bangladesh (8 minuter) från 2012: Dubbelklicka för att få helskärmsläge.

  • 80 procent av Bangladeshs exportintänkter kommer från textilindustrin
  • Det finns cirka 4,2 miljoner textilarbetare
  • De flesta arbetar 14 timmar om dagen och har en minimilön på 260 kronor per månad
  • Åtta av tio arbetare är kvinnor
  • Många arbetare lever inte tillsammans med sina barn på grund av långa arbetsdagar och brist på barnomsorg
  • Flera av fabriksägarna är politiker och sitter på dubbla stolar

Korta fakta om texilindustrin i Bangladesh