Meny

Svenska kyrkan Alingsås

Svenska kyrkan i Alingsås består av ett pastorat där tre församlingar ingår – Alingsås, Hemsjö och Ödenäs. Pastoratet har sju kyrkor, sju kyrkogårdar, 21 600 medlemmar och har över 47 000 gudstjänst­besökare per år. Vi är ett av Skara stifts största pastorat och en av kommunens största arbetsgivare. Totalt har pastoratet cirka 100 personer anställda.