Foto: Alex & Martin /IKON

Dagledigträffar

Öppen verksamhet med fika, program och andakt.

Öppen gemenskap för den som har några lediga timmar mitt på dagen.
Någon form av program varje gång: Föredrag, bildvisning, sång/musik etc.
Enkel förtäring till självkostnadspris och andakt inramar gemenskapen.