Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Alingsås Besöksadress: Brunnshusallén 3, 44134 Alingsås Postadress: BOX 325, 44127 ALINGSÅS Telefon:+46(322)669100 E-post till Svenska kyrkan Alingsås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Förtroendevalda

Alingsås pastorat
Sedan den 1 januari 2014 finns det i Alingsås pastorat ett enda kyrkoråd.
De tre församlingarna – Alingsås, Hemsjö och Ödenäs – har i sin tur var sitt församlingsråd. 

Kyrkofullmäktige är beslutande organ i pastoratet, kyrkorådet är dess beredande och verkställande organ. Det är kyrkorådet som tillsammans med kyrkoherden har det övergripande ansvaret för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Likaså har kyrkorådet ansvar för ekonomi, personal och fastigheter. I var och en av pastoratets församlingar ska finnas ett församlingsråd. 

Hur många sitter i församlingsråden?
Ett församlingsråd ska enligt kyrkoordningen ha minst fyra valda ledamöter och minst två ersättare. Därutöver är kyrkoherden självskriven ledamot. 

I Alingsås pastorat ser sammansättningen ut så här:
Alingsås församling – 10 ledamöter och 10 ersättare
Hemsjö församling – 8 ledamöter och 4 ersättare
Ödenäs församling – 8 ledamöter och 4 ersättare