Foto: Maja Kristin Nylander

Christinae barnkör

En kör för pojkar och flickor i åk 1-3. Inför hösten välkomnar vi nya sångare! Med variation och lekfullhet utforskar vi rösten, övar oss i samspel med andra, tränar rytm och gehör, och lär oss sånger av många olika slag. Tillsammans upptäcker vi musikens fantastiska värld!

Alla som tycker om att sjunga är välkomna till Christinae barnkör. Här får du möjlighet att utveckla din röst och din musikalitet. Med sånger, lekar och övningar tränar vi våra musikaliska färdigheter på ett varierat sätt. Vänskapen som uppstår i kören är en viktig del av helheten.

Välkommen med din anmälan redan nu till körledare Emma Undemar!

Klicka på länken: https://forms.gle/R4YsLqiSvR4GUNgw8

Höstterminen startar vecka 36. För att skapa en trygg och säker miljö nu under pandemin kommer kören att öva uppdelad i mindre grupper om högst tio barn i varje. Vi håller till i Musiksalen i Svenska kyrkans hus på Brunnshusallén 3. Rummet är stort, och vi placerar sångarna med gott om avstånd när vi sjunger. Under kommande termin serverar vi ingen fika. 

Våra framträdanden får också anpassas till mindre format. Med högst 50 personer i kyrkorummet kommer Christinae barnkör oftast att framträda för sig, och inte tillsammans med andra körer. Med dubblerade konserter gör vi det möjligt för fler att höra vår musik. 

Tisdag 1 september har vi höstens första övning.

Söndag 11 oktober sjunger kören i gudstjänsten i Christinae kyrka tillsammans med Christinae Boys, som är en liten grupp om fem killar. Då har vi hunnit bli varma i kläderna, och under de veckor som ligger bakom har vi hunnit lära oss flera fina sånger. Det är Tacksägelsedagen, och temat är TACK för allt vi får och för allt som naturen ger.

Lördag 28 november är dagen före Första advent. I en musikandakt på förmiddagen i Christinae kyrka sjunger vi adventssånger.

Söndag 13 december är det Luciadagen, och barnkören medverkar i en Luciagudstjänst i Christinae kyrka kl 11. Luciatåg och Luciasånger. 

Julafton 24 december medverkar de sångare som kan i samling vid krubban.

 

 

Christinae barnkör

Åk 1-3

Tisdagar 16.40-17.30

Musiksalen, Brunnshusallén 3

Körledare

Emma Undemar

Emma Undemar

Svenska kyrkan Alingsås

Musiker