Foto: Maja Kristin Nylander

Christinae barnkör

En kör för alla i åk 1-4. Med variation och lekfullhet utforskar vi rösten, övar oss i samspel med andra, tränar rytm och gehör, och lär oss sånger av många olika slag. Tillsammans upptäcker vi musikens fantastiska värld!

Alla som tycker om att sjunga är välkomna till Christinae barnkör! Här får du möjlighet att utveckla din röst och din musikalitet. Med härliga sånger, roliga lekar och övningar tränar vi våra musikaliska färdigheter på olika sätt. Vänskapen som uppstår i kören är en viktig del av helheten.

Kören deltar i gudstjänster, musikandakter och konserter i Christinae kyrka några gånger per termin.

Som körsångare ingår du i den ideella föreningen Unga körer i Christinae. Genom föreningen kan vi söka bidrag till projekt, läger och resor. Medlemsavgiften är en frivillig summa mellan 50-300 kr per termin. 

Kontakta körledare Samuel Ekstener om du är nyfiken och vill veta mer!

Christinae barnkör

Åk 1-4

Onsdag 16.30-17.30. OBS ändrad dag!

Musiksalen, Brunnshusallén 3