Foto: Svenska kyrkan IKON

Söndagsskola

Söndagsskola i Svenska kyrkan i Alingsås erbjuds i Noltorpskyrkan.

Söndagsskolan Skatten

I samband med gudstjänsten kl 11.00 har vi Skattensamling