Fastighetsförvaltningen

Claes Westerholm

Claes Westerholm

Fastighetschef

Leif-Inge Andersson

Svenska kyrkan Alingsås

Fastighetstekniker