Två händer håller varandra, på ett regnbågsfärgat tyg.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

HBTQI

Svenska kyrkan Alingsås vill vara en inkluderande kyrka där alla ska känna sig trygga, respekterade och välkomna.

Störst av allt är kärleken

Svenska kyrkan ska vara en inkluderande kyrka där alla ska känna sig trygga och välkomna oberoende av könsidentitet eller sexuell läggning.

Varje människa är skapad till Guds avbild och älskad av Gud. I Svenska kyrkan ska därför varje människa bemötas med kärlek och respekt. Vi vill vara en kyrka där alla får plats och där vi aktivt jobbar mot diskriminering och för inkludering. 

Tillsammans kan vi göra så att detta blir verklighet!

Kärlek och respekt är grundstenar i vår tro. Den kristna tron lär oss också att inte döma eller särbehandla människor utifrån sexuell läggning eller könsidentitet och lyfter fram att alla människor är viktiga och skapade till Guds avbild. I kyrkans sammanhang vill vi mötas med respekt och lyssna till varandras erfarenheter av liv och kärlek och Svenska kyrkan vill vara en röst som står upp för varje människa. 

Kärleksbudskapet är tydligt i Bibeln. Det syns på så många ställen i Bibeln att vi tror att vi ska läsa hela Bibeln i ljuset från kärleksbudskapet. Då faller resten på sin plats. Svenska kyrkan har arbetat med frågan om samkönade äktenskap länge och noggrant. En kyrklig vigsel kan ske mellan två personer oavsett könsidentitet. Det viktigaste är att vilja leva tillsammans i ömsesidig kärlek.

Exempel på hur vi arbetar i Alingsås pastorat med HBTQI:
-Kontinuerliga regnbågsmässor/gudstjänster i våra kyrkor
-Pride-event i Christinae kyrkpark i samband med West pride
-Personal deltar i Skara stifts HBTQI-nätverk
-Uppmärksammar viktiga dagar för inkludering med flagghissning och på kyrkans sociala medier
-Pride-flaggor i våra lokaler för att visa tydligt på vår vilja att vara en inkluderande kyrka