Inklusiva miljöer

Svenska kyrkan Alingsås vill utveckla inklusiva miljöer: platser och sammanhang som innesluter och välkomnar var och en som vill dela kyrkans gemenskap.

När människor, oberoende av etnicitet, kön, ålder, social status, yrke, sexuell läggning eller andra bakgrundsfaktor engagerar sig, så berikas kyrkans liv.

Ett exempel som finns är VIP, en omfattande veckoverksamhet som vänder sig till människor med funktionsvariationer.

Vi försöker att lyssna in de behov som finns hos HBTQ-personer och tillsammans vill vi hitta former och sammanhang som samstämmer med vårt uppdrag som kyrka. Att fira Regnbågsmässa är ett exempel på hur den inklusiva miljön kan uttryckas.

Frågor och idéer om hur vi kan fortsätta att utveckla inklusiva miljöer besvaras av kyrkoherde Katarina Egfors Härnring, 0322-669 101.