Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Alingsås Besöksadress: Brunnshusallén 3, 44134 Alingsås Postadress: BOX 325, 44127 ALINGSÅS Telefon:+46(322)669100 E-post till Svenska kyrkan Alingsås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkorådet i Alingsås pastorat

Kyrkorådet 

ORDINARIE: (Ordf.) Ola Ljungman (POSK)
(Vice ordf.) Helena Wikman Ericson (S) 
Birgit Börjesson (S)
Pär Göran Björkman (S) 
Anders Strömqvist (S) 
Claes-Olof Emgård Olsson (POSK) 
Sofia Särdquist (POSK)
Kristina Grapenholm (BA) 
Katarina Ramnerö Ödestad (BA) 
Britt-Marie Isidorsson (Kyrkan i Hemsjö) 
Annelie Eriksson (Glädjelistan) 
Boris Jernskiegg (SD)

Självskriven ledamot: Katarina Egfors Härnring, kyrkoherde

ERSÄTTARE:
Carl Erik Bergsen (S) 
Billy Westerholm (S) 
Gustaf Hansson (POSK) 
Johan Lövrup (POSK) 
Inger Andersson (POSK) 
Thorsten Larsson (BA) 
Carina Eriksson (Kyrkan i Hemsjö) 
Ulf Nihlmark (Glädjelistan)
Agneta Grange (SD)

Kyrkorådets arbetsutskott

ORDINARIE: (Ordf.) Ola Ljungman (Posk)
(Vice ordf.) Helena Wikman Ericsson (S)
Annelie Eriksson (Glädjelistan)
Britt-Marie Isidorsson (Kyrkan i Hemsjö)
Katarina Ramnerö Ödestad (BA)

Adjungerad: Katarina Egfors Härnring, kyrkoherde 

Kyrkorådets fastighetsutskott

ORDINARIE: (Ordf.) Ove Ödestad (BA)
(Vice ordf.) Carl-Erik Bergsén (S)
Olle Wallin (POSK)
Bert Lindgren (Kyrkan i Hemsjö) 
Håkan Johansson (Glädjelistan)

Kyrkogårdsutskottet

ORDINARIE: (Ordf.) Birgitta Carlsson (S)
(Vice ordf.) Rolf Engman (POSK)
Karin Josefsson (BA)
Leif Essefjord (Kyrkan i Hemsjö)
Lars-Olof Jaeger (SD)