Svenska kyrkan Alingsås

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Alingsås Besöksadress: Brunnshusallén 3, 44134 Alingsås Postadress: BOX 325, 44127 ALINGSÅS Telefon: +46(322)669100 E-post till Svenska kyrkan Alingsås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Kyrkorådet i Alingsås pastorat


Kyrkorådet 

ORDINARIE: (Ordf.) Kristina Lindqvist, (POSK)
(Vice ordf.) Billy Westerholm, (Arb.-Soc.)

Birgit Börjesson, (Arb.-Soc.)
Claes-Olof Emgård Olsson, (POSK)
Rolf Engman, (Kyrk.väl)
Annelie Eriksson, (Glädjel.)
Inger Fält, (POSK)
Britt-Marie Isidorsson, (Kyrk.Hemsjö)
Ola Ljungman, (Partiobund.)
Katarina Ramnerö Ödestad, (Borg.alt.)
Anders Strömqvist, (Arb.-Soc.)
Gunilla Ternow Andreasson, (Kyrk.Hemsjö).
Självskriven ledamot: Katarina Egfors Härnring, kyrkoherde

ERSÄTTARE:  Birgit Albrektson, (Kyrk.väl)
Stellan Berglund, (POSK)
Carl-Erik Bergsén, (Arb.-Soc.)
Pär-Göran
Björkman,  (Arb.-Soc.)
Leif Essefjord, (Kyrk.Hemsjö)
Gustaf Hansson, (POSK)
Gunnar Henriksson, (Borg.alt.)
Kristina Sjögren Åström, (Glädjel.)
Sofia Särdquist, (POSK)

KYRKORÅDETS ARBETSUTSKOTT

ORDINARIE: (Ordf.) Kristina Lindqvist, (POSK)
(Vice ordf.)  Billy Westerholm, (Arb.-Soc.)
 Annelie Eriksson, (Glädjel.)
Britt-Marie Isidorsson, (Kyrk.Hemsjö)
Katarina Ramnerö Ödestad, (Borg.alt.) 
Adjungerad: Katarina Egfors Härnring, kyrkoherde 

KYRKORÅDETS FASTIGHETSUTSKOTT

ORDINARIE: (Ordf.)  Ove Ödestad, (Borg.alt.)
(Vice ordf.) Bert Lindgren, (Kyrk.Hemsjö)
Carl-Erik Bergsén,  (Arb.-Soc.)
Gustaf Hansson, (Partiobund.)
Håkan Johnsson, (Glädjel.)

KYRKOGÅRDSUTSKOTTET

ORDINARIE: (Ordf.) Ola Ljungman, (Partiobund.)
(Vice ordf.) Rolf Engman, (Kyrk.väl)
Leif Essefjord, (Kyrk.Hemsjö)
Stefan Lindelöf, (Arb.-Soc.)
Ulf Nihlmark, (Glädjel.)