Svenska kyrkan Alingsås

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Alingsås Besöksadress: Brunnshusallén 3, 44134 Alingsås Postadress: BOX 325, 44127 ALINGSÅS Telefon: +46(322)669100 E-post till Svenska kyrkan Alingsås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkorådet i Alingsås pastorat


Kyrkorådet 

ORDINARIE: (Ordf.) Ola Ljungman, (POSK)
(Vice ordf.) Helena Wikman Ericson (S)

Helena Wikman Ericson, (S) 
Birgit Börjesson, (S)
Pär Göran Björkman, (S) 
Anders Strömqvist, (S) 
Claes-Olof Emgård Olsson, (POSK) 
Sofia Särdquist, (POSK)
Kristina Grapenholm, (BA) 
Katarina Ramnerö Ödestad, (BA) 
Britt-Marie Isidorsson, (Hemsjö) 
Annelie Eriksson, (Ödenäs) 
Gunilla Gomer, (SD)

Självskriven ledamot: Katarina Egfors Härnring, kyrkoherde

ERSÄTTARE:
Carl Erik Bergsen, (S) 
Billy Westerholm, (S) 
Gustaf Hansson, (POSK) 
Johan Lövrup, (POSK) 
Inger Andersson, (POSK) 
Thorsten Larsson, (BA) 
Carina Eriksson, (Hemsjö) 
Ulf Nihlmark, (Ödenäs)
Agneta Grange Petrusson, (SD)

KYRKORÅDETS ARBETSUTSKOTT

ORDINARIE: (Ordf.) Birgitta Carlsson (S)
Rolf Engman (Posk) KArin Josefsson (BA), Leif Essefjord (Kyrkan i Hemsjö) Lars-Olof Jaeger (SD) 
Adjungerad: Katarina Egfors Härnring, kyrkoherde 

KYRKORÅDETS FASTIGHETSUTSKOTT

ORDINARIE: (Ordf.) Ove Ödestad, (BA)
Carl-Erik Bergsén (S), Olle Wallin (POSK) Bert Lindgren (Kyrkan i Hemsjö),  Håkan Johansson (Glädjelistan)

KYRKOGÅRDSUTSKOTTET

ORDINARIE: (Ordf.) Birgitta Carlsson (S), Rolf Engman (POSK), Karin Josefsson (BA) Leif Essefjord (Kyrkan i Hemsjö) Lars-Olof Jaeger (SD)