Sy, garn och sånt!
Foto: Linda Mickelsson /IKON

Syföreningar/arbetskretsar

Syföreningens historia i Svenska kyrkan är över 160 år. Du kan bidra till att den blir ännu längre ...

Månad efter månad samlas tiotusentals kvinnor till syföreningsmöten i  Svenska kyrkans församlingar. Här samtalar de, deltar i andakt, handarbetar och studerar samtidigt som de ger av sitt engagemang, sin tid och pengar till kyrka, diakoni och mission.

Syföreningens historia i Svenska kyrkan är över 160 år. De är och har varit en omfattande folklig rörelse i kyrka och samhälle och av stor ekonomisk betydelse.

I Alingsås finns sex syföreningar/arbetskretsar.

Kontaktpersoner:
Hemsjö/Ödenäs
Helena Ingeborn
Tel: 0322-669 193

Noltorpskyrkan
Tomas Lindskog 
Tel: 0322-669 130

Stockslycke
Filip Stensman
Tel: 0322-669 140