Foto: Pia Lundberg / IKON

Samtal och stöd

Svenska kyrkan i Alingsås erbjuder olika möjligheter för dig som är i behov av stöttning i livet.

Samtalsmottagning

Stödsamtal • Sorgebearbetning • Krissamtal

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Sjukhuskyrkan

Patienter, anhöriga och personal på svenska sjukhus har alla sjukhuskyrkans stöd.

En flicka sticker ner ett tänt ljus i sanden i en stor ljusbärare.

Barn i sorg

Svenska kyrkan Alingsås inbjuder till stödgrupp för barn i skolåldern som förlorat en familjemedlem. Tillsammans funderar vi på vad som blivit annorlunda efter dödsfallet och får på olika sätt ge uttryck för vår sorg och saknad. Dödsfallet kan ligga nära eller långt tillbaka i tiden. Sorgegrupperna är små med 4-8 deltagare och träffas vid åtta tillfällen.​ Alla är välkomna oavsett livsåskådning och grupperna är avgiftsfria.

Sorgegrupper

Vår erfarenhet säger oss, att det enda sättet att komma igenom sorg är att gå rakt igenom den.

Fonder, stöd och stipendier

Du kan söka stöd från Svenska kyrkans fonder och stiftelser, kulturstipendier eller stipendier för studier och internationellt utbyte. Här hittar du all information.

Om du behöver samtala med någon eller få annat stöd så är du välkommen att höra av dig till våra präster eller diakoner. De är vana att möta människor i olika situationer och de har tystnadsplikt. Samtalen är kostnadsfria. Den du talar med är diakon eller präst.

Kontakta en diakon