Foto: Pia Lundberg / IKON

Samtal och stöd

Svenska kyrkan i Alingsås erbjuder olika möjligheter för dig som är i behov av stöttning i livet.

Om du behöver samtala med någon eller få annat stöd så är du välkommen att höra av dig till våra präster eller diakoner. De är vana att möta människor i olika situationer och de har tystnadsplikt. Samtalen är kostnadsfria. Den du talar med är diakon eller präst.

Kontakta en diakon