Foto: Ikon

verksamheter & Mötesplatser

Här finner du våra grupper och aktiviteter för alla åldrar! Öppen förskola, scouter, föreläsningar och caféer... Vad passar dig?

0-6 år

Barn (0-6 år)

6-12 år

Barn (6 - 12 år)

Från 13 år

Från 13 år

Ung vuxen

Ung vuxen

Vuxen

Vuxen

Du behövs

Du behövs - Ideella uppdrag!