Barn och sång
Foto: IKON

Hela kyrkan gungar

Välkommen att sjunga och gunga till välkända barnsånger! För barn i förskoleåldern, föräldrar, förskolepersonal och andra som gillar att sjunga!

Hela kyrkan gungar är en sångsamling för barn i förskoleåldrarna där vi en gång i månaden under en halvtimme sjunger sånger i tonlägen som passar barn. Att återkommande sjunga sånger tillsammans utvecklar barnens röster och känsla för musik. Inte minst viktigt är också igenkännandet och den gemensamma glädjen i att sjunga tillsammans.

Sångmaterialet är framtaget utifrån pedagogiska kriterier som:

Rätt tonläge för små barn
Det är ett vanligt problem att man sjunger sånger med barnen i ett alltför lågt läge, där barnen inte har möjlighet att kunna sjunga med. Följden blir då att de inte kan hitta rätt ton och får svårt att sjunga tillsammans med andra. Att inte sjunga i rätt läge är också en orsak till att allt fler barn drabbas av heshet.

Språkträning
Vi sjunger sånger med rim och roliga texter, som stimulerar språk och ordförståelse.

Hand- och fingermotorik och kroppskännedom
Vi gör många rörelsesånger.

Vi sjunger gamla och nya barnsånger som inte är kyrkligt anknutna. Om sångstunden sammanfaller med en särskild kyrklig högtid som advent, jul, påsk eller annat, kan vi ha med någon traditionell kyrklig sång som anknyter till högtiden.

För information om vår repertoar i Alingsås, kontakta kyrkomusiker Jannis Lundqvist.

För information om Hemsjö, kontakta kyrkomusiker Madeleine Wengblad. 

Kontaktpersoner

Stina Gabrielsson

Stina Gabrielsson

Svenska kyrkan Alingsås

Församlingspedagog

Madeleine Wengblad

Madeleine Wengblad

Svenska kyrkan Alingsås

Musiker

Björn Eriksson

Björn Eriksson

Svenska kyrkan Alingsås

Musiker

Vi träffas följande tillfällen under 2021

Stockslyckekyrkan:
Torsdagar 09.45-10.15
Datum för 2021: 9/9, 7/10, 11/11 & 9/12

Noltorpskyrkan:
Onsdagar 09.30-10.00
Datum för hösten 2021 är 15 september, 6 oktober, 24 november.
Pga pandemin tar vi in anmälan för att säkerställa att vi inte blir för många på samlingarna. Anmälan görs till Stina Gabrielsson.  

Landskyrkan:
Onsdagar 09.30-10.00
Datum för 2021 kommer inom kort.  

Hemsjö kyrka:
Måndagar 10.00-10.30
Datum för 2021 kommer inom kort.