Foto: Kenneth Holmström

Landskyrkan

På söndagkvällar kl 18.00 firas gudstjänst i Landskyrkan med stor betoning på musik och tid för egen reflektion. Gudstjänsten kan se olika ut men är en plats för stillhet och eftertanke och en källa till livsmod och hopp.

GUDSTJÄNSTER I LANDSKYRKAN

MUSIKGUDSTJÄNSTER firas vid flera tillfällen i månaden. Då är det främst våra två stora körer som medverkar, Mariakören och Vox Femina. Ofta tillsammans med gästmusiker. Ibland har vi även besök av någon kör, sångare eller musikprofil. (Under pandemin utgår dessa gudstjänster)

SINNESROMÄSSA I LANDSKYRKAN är en gudstjänst med inriktning på egen reflektion. Genom sång, bön och stationsvandring (tända ljus, skriva en bön och nattvard) får man möjlighet att tänka över hur livet är för mig just nu och finna mod att gå vidare. OBS! I denna mässa finns ibland möjlighet till personlig förbön. 

SINNESROGUDSTJÄNST
(Som ovan men utan nattvard)

ÖNSKA OCH SJUNG är en gudstjänst med inriktning på gemensam sång ur vår fina skatt av psalmer. Kom med och sjung tillsammans! Kanske kan vi sjunga just din favoritpsalm. (Under Pandemin utgår denna gudstjänst) 

ÖVRIGA TEMAGUDSTJÄNSTER förekommer också exempelvis ”Pärlor i parken”, ”Lina Sandell-tema” etc. 

Välkommen att delta i våra gudstjänster!

Vox Femina i Landskyrkan

Vox Femina är en kör för kvinnor som har körerfarenhet och vill bidra med stort engagemang i kören.

Mariakören i Landskyrkan

Kör för sångintresserade kvinnor i alla åldrar.

Landskyrkan

Landskyrkans historia

En kyrka med lång historia och med föremål från 1300-talet som fortfarande är i bruk.

Kontakt - Landskyrkan

En del av Centrumdistriktet