Svenska kyrkan Alingsås

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Alingsås Besöksadress: Brunnshusallén 3, 44134 Alingsås Postadress: BOX 325, 44127 ALINGSÅS Telefon: +46(322)669100 E-post till Svenska kyrkan Alingsås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Landskyrkan

På söndagkvällar kl 18.00 firas gudstjänst i Landskyrkan med stor betoning på musik och tid för egen reflektion. Gudstjänsten kan se olika ut men är en plats för stillhet och eftertanke och en källa till livsmod och hopp.


En kyrka för alla sinnen 

Tankehörnan är en öppen grupp som träffas för att fundera över olika frågor som ideal, skuld, rättvisa m.m. Tankehörnan börjar innan gudstjänsten, kl 16.30. Ämnet och tillfällen annonseras.

Livets mässa är en gudstjänst som bygger på Martin Lönnebos pärlkrans ”Livets pärlor”. Genom bildspel, sång, nattvard och ljuständning får man möjlighet att reflektera över hur livet är för mig just nu och finna mod att gå vidare.
Vid några tillfällen finns möjlighet att vara med i Öppen Kör. Den övar kl 17.00 innan gudstjänsten och sjunger enkla sånger som sedan framförs i gudstjänsten.

Musikgudstjänster firas vid flera tillfällen i månaden. Då är det främst våra två stora körer som medverkar, Mariakören och Vox Femina.

Ungdomsgudstjänst är en gudstjänstform som vuxit fram bland våra ungdomar. Här finns möjligheten att röra sig mellan olika stationer och skriva sina egna böner, tända ljus och få förbön. En grupp ungdomar, kallat Husbandet, står oftast för musiken.

Vill du engagera dig så ring eller maila:
Präst Sofia Eriksson eller kyrkomusiker Emma Undemar.