Foto: Kenneth Holmström

Landskyrkan

På söndagkvällar kl 18.00 firas gudstjänst i Landskyrkan med stor betoning på musik och tid för egen reflektion. Gudstjänsten kan se olika ut men är en plats för stillhet och eftertanke och en källa till livsmod och hopp.

Öppet i Landskyrkan med anledning av Covid-19

Känner du oro eller bara vill komma in och tända ett ljus? Kyrkan är öppen för ljuständning och samtal klockan 12 - 14 vardagar (även långfredag och annandag påsk).  

Öppettiderna gäller under perioden 6/4 - 17/4. 

GUDSTJÄNSTER I LANDSKYRKAN

MUSIKGUDSTJÄNSTER firas vid flera tillfällen i månaden. Då är det främst våra två stora körer som medverkar, Mariakören och Vox Femina. Ofta tillsammans med gästmusiker. Ibland har vi även besök av någon kör, sångare eller musikprofil. 

MÄSSA I LANDSKYRKAN är en gudstjänst med inriktning på egen reflektion. Genom stationsvandring, sång, nattvard och ljuständning får man möjlighet att tänka över hur livet är för mig just nu och finna mod att gå vidare. OBS! I denna mässa finns ofta möjlighet till personlig förbön.

ÖNSKA OCH SJUNG är en gudstjänst med inriktning på gemensam sång ur vår fina skatt av psalmer. Kom med och sjung tillsammans! Kanske kan vi sjunga just din favoritpsalm.

GUDSTJÄNST MED DIALOGPREDIKAN. Ett ganska nytt grepp hos oss är denna gudstjänst med predikan i samtalsform. Här funderar präst och några inbjudna gäster tillsammans över söndagens tema eller något annat angeläget.

FRAMTIDSHOPP & FRAMTIDSTRO är en gudstjänst som vuxit fram bland våra ungdomar. Här finns möjligheten att röra sig mellan olika stationer och skriva sina egna böner, tända ljus och få förbön. En grupp ungdomar, kallat Husbandet, står för musiken. Även om gudstjänsten i första hand riktar sig till ungdomar så är alla välkomna, oavsett ålder. Denna gudstjänst cirkulerar bland några av pastoratets kyrkor. 

ÖVRIGA TEMAGUDSTJÄNSTER förekommer också exempelvis ”Pärlor i parken”, ”Lina Sandell-tema” etc. 

Välkommen att delta i våra gudstjänster!