Foto: Alexander Hagerius

Bälinge kyrkogård

Bälinge kyrkogård ligger inbäddad i lummig grönska till höger om gamla E20 ca 5 km från Alingsås.

Bälinge kyrkogård ligger inbäddad i lummig grönska till höger om gamla E20 ca 5 km från Alingsås. Kyrkan som ligger mitt på kyrkogården är från 1200-talet. Äldsta gravvården är från sent 1800-tal. Kyrkogården omges av en låg stenfot med järnstaket ovanpå i alla vädersträck förutom mot norr. Huvudentrén ligger bara ett stenkast från europavägen och utgörs av en järngrind med två stenstolpar krönta med stenklot. Kyrkogården ligger förhållandevis lågt i en sänka och omgärdas innanför stenmuren av större lövträd, bland annat lind, lönn och ekar av olika slag. Ett flertal cypresser är planterade på gravarna. Trots kyrkans och kyrkogårdens höga ålder finns idag inte några gravvårdar av äldre datum än sent 1800-tal kvar. Enligt 1829-års inventering fanns det vid tiden inte en enda gravvård på Bälinges kyrkogård. Allt tyder på att en utrensning av äldre gravvårdar har företagits. Flertalet gravar på Bälinge kyrkogård är familjegravar med gravsatta ifrån varje gård.

  Vid bokning av gravvisning kontakta

 • Daniel Berggren

  Daniel Berggren

  Svenska kyrkan Alingsås

  Kyrkogårdsmästare

  Mer om Daniel Berggren

  Kyrkogårdsmästare på Nolby begravningsplats