Konfirmationsläger på stiftsgården i Undersvik sommaren 2019
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Unga vuxna i Ödenäs

För dig som är 13 år och uppåt.

Ung i Ödenäs

För dig som är 13 år och uppåt. Vi träffas varannan söndag kväll i församlingshemmet i Ödenäs 18.00. Välkommen!

Kontaktperson:
Annelie Eriksson
Tel: 070 767 34 66