Foto: Alexander Hagerius

Hemsjö kyrkogård

Runt hela kyrkogården löper en stenmur med fem ingångar, varav fyra har järngrind. Större träd av sorten lönn och bok växer strax innanför muren.

Hemsjö gamla kyrka och kyrkogård låg vid Bysjön i den gamla kyrkbyn. Troligen har den legat på samma plats sedan medeltiden. År 1859 revs den gamla kyrkan och den nuvarande kyrkan började användas. I samband med att kyrkan revs så slutade också gravsättningar på platsen. Dock öppnades det upp för gravsättning år 2009 och numera finns det urngravar, askgravplatser samt en minneslund på Hemsjö gamla kyrkogård.

År 1857 beslutades att den nya kyrkan skulle byggas på Bräckan. Den första gudtjänsten hölls den 2 oktober 1859 och slutligen invigdes kyrkan år 1860. Man kan anta att den nya kyrkogården började användas ungefär samtidigt. Runt hela kyrkogården löper en stenmur med fem ingångar, varav fyra har järngrind. Större träd av sorten lönn och bok växer strax innanför muren.