Samtalsgrupper

- om existentiella funderingar

En kvinna sitter ner och lutar huvudet mot handen.

Existera - och mera?

En minikurs i livsfrågor

Stororden

För alla som vill samtala om den kristna trons "stora" ord, med föredrag, fika och samtal.