Andlig fördjupning

Vad är andlig fördjupning? Svenska kyrkan vill vara med och skapa utrymme för stillheten och det inre lyssnandet. Där kan vi höra Guds tilltal och förstå att Gud också längtar efter oss. Andlig fördjupning handlar om att reflektera över vår tro och vårt liv. Kyrkan är en gemenskap av sökande, längtande människor, som tillsammans vandrar mot större helande och läkedom i Guds närhet.

Någon har knäppt händerna på en blå filt.

Bön & meditation

Bön och meditation är olika verktyg för att bli medveten om att Gud finns i våra liv - mitt i vår vardag. Meditationen är en övning i att stanna upp och öppna oss för Guds tilltal. Det handlar om att bli närvarande i oss själva så att vi där kan möta Guds ständigt kärleksfulla närvaro.

Bibelgrupper

- Samtal med Bibeln som utgångspunkt

Samtalsgrupper

- om existentiella funderingar

Retreat

Retreat handlar om att leva en begränsad tid i bön och meditation. Bli stilla. Lyssna efter Guds tilltal.

Själavårdssamtal

Samtalsmottagning, bikt och tystnadsplikt