Foto: Maja Kristin Nylander

Christinae Voice

En kör för tjejer i åk 4-6. Du kanske älskar att sjunga, eller bara är lite nyfiken? Här får du utveckla din röst och din musikalitet i sånger, lekar och övningar. Du får lära känna musik i många olika stilar. På ett medvetet och lustfyllt sätt tränar vi gehör, rytm och notläsning. Tillsammans upptäcker vi musikens fantastiska värld!

Vi välkomnar dig som är intresserad av att sjunga med oss! Du kommer att ingå i en positiv och tillåtande gemenskap, där vänskapen är en viktig del av helheten.

Välkommen med din anmälan redan nu till körledare Johanna Thür!

Klicka på länken: https://forms.gle/AoyZ3xwqMjAhTyNe7

Höstterminen startar vecka 35. För att skapa en trygg och säker miljö nu under pandemin kommer kören att öva uppdelad i mindre grupper. Vi håller till i Musiksalen i Svenska kyrkans hus på Brunnshusallén 3. Rummet är stort, och vi placerar sångarna med gott om avstånd när vi sjunger. Under kommande termin serverar vi ingen fika. 

De mindre grupperna gör det möjligt att också använda den lilla orgel som finns i Musiksalen! Med sång, spel, övningar och lekar tränar vi våra musikaliska färdigheter på många olika sätt. Målet är att ge sångarna en bred musikalisk kunskap.

Våra framträdanden får också anpassas till mindre format. Med högst 50 personer i kyrkorummet kommer Christinae Voice att framträda för sig och inte tillsammans med andra körer. Med dubblerade konserter gör vi det möjligt för fler att höra vår musik. 

Torsdagen den 27 augusti har vi höstens första övning.

Därefter följer en kördag söndag 30 augusti på Färgengården, kyrkans egen lägergård, som är vackert belägen vid sjön Färgen. Under kördagen får vi chans att leka, äta, bada och förstås sjunga tillsammans. Några föräldrar ur gruppen finns också med som stöd.

Redan söndag 20 september sjunger kören i gudstjänsten i Christinae kyrka. Då har vi hunnit bli varma i kläderna, och under de fyra veckor som ligger bakom har vi hunnit lära oss flera fina sånger.

Lördag 24 oktober är det dags för Musikandakt, en liten mini-konsert på lördag förmiddag med 30 minuters program. Det är FN-dagen, och vi knyter an till temat om fred och frihet för alla människor, om vänskap och glädje.

Söndag 15 november sjunger kören i gudstjänsten igen. Det är höst, och vi knyter an till årstiden.

Lördag 28 november är dagen före Första advent. I en musikandakt på förmiddagen sjunger vi adventssånger!

Lördag 19 december sjunger vi i den årliga julkonserten, som kommer att ges vid flera tillfällen under dagen, och där körerna medverkar i mindre lag. 

Terminen avslutas med Samling vid krubban på julaftons förmiddag.

 

 

Christinae Voice

Åk 4-6

Torsdagar kl 15.40/16.40/17.40

Ingen fika nu under pandemin.

Musiksalen, Brunnshusallén 3

Körledare

Johanna  Thür

Johanna Thür

Svenska kyrkan Alingsås

Musiker