Foto: Maja Kristin Nylander

Christinae Voice

En kör för tjejer i åk 5-7. Du kanske älskar att sjunga, eller bara är lite nyfiken? Här får du utveckla din röst och din musikalitet i sånger, lekar och övningar. Du får lära känna musik i många olika stilar. På ett medvetet och lustfyllt sätt tränar vi gehör, rytm och notläsning. Tillsammans upptäcker vi musikens fantastiska värld!

Vi välkomnar dig som är intresserad av att sjunga med oss! Du kommer att ingå i en positiv och tillåtande gemenskap, där vänskapen är en viktig del av helheten. Höstterminen 2022 startar vecka 34. Du kan göra din intresseanmälan här:

Klicka på länken: https://forms.gle/AoyZ3xwqMjAhTyNe7

Du som vill börja sjunga i Christinae Voice träffar körledaren för en enkel audition. 

 Som körsångare ingår du i den ideella föreningen Unga körer i Christinae. Genom föreningen kan vi söka bidrag till projekt, läger och resor. Medlemsavgiften är en frivillig summa mellan 50-300 kr per termin. 

Något om höstens innehåll:

  • Körhelg på kyrkans lägergård Färgengården i september. Här kan vi leka, sjunga, övernatta och lära känna varandra bättre.

  • Konsert för Världens barn i oktober.

  • Framträdanden i samband med olika gudstjänster i Christinae kyrka.

  • Avslutande julkonsert med alla unga körer i Christinae kyrka den 17 december.

Christinae Voice

Åk 5-7

Torsdagar kl 16.30-18.00

Musiksalen, Brunnshusallén 3